Zpět

Turistické cíle

Tenis, fotbal, koně

Aktivní dovolenou můžete v Dubí strávit i přímo ve městě. Tenisté mohou v místní části Bystřice využít nabídky kurtů a jejich příslušenství. Celý areál patří městu Dubí. Není‑li příslušný kurt zamluven, můžete na něm hrát volně jednu hodinu denně. Když budete chtít ve hře pokračovat i po této lhůtě, můžete, pokud nejsou na dvorci další zájemci. Tenisové kurty otevírají ve všední dny ve 12:00 hodin, o víkendu v 10:00 a zavírají po setmění. V sousedství tenisových kurtů leží také fotbalové hřišt…

Bystřice

Původně zemědělská vesnice, rozkládající se na obou březích stejnojmenného potoka se v historických materiálech připomíná v roce 1502 (Wistritz). Největší rozkvět obce nastal od 80. let 19. století a je úzce spjat s rozvojem sklářského průmyslu. Byl to hlavně komplex skláren Inwald, uhelný důl, železárna, chemička, porcelánka a další provozy. Obec byla až do roku 1960 samostatná, přičemž od roku 1950 byly k ní připojeny i obce Drahůnky a Běhánky. V té době také nesla úřední název Horská Bystřice…

Sportovní areál TJ Rudolfova huť Bystřice

Virtuální prohlídka Obec Bystřice se rozkládá na obou březích stejnojmenného potoka. Místní sportovní areál nabízí pestré možnosti vyžití od tenisových kurtů, přes víceúčelovou sportovní halu, až po kuželkárnu. Působí zde sportovní kluby TJ Rudolfova huť Dubí a TJ Tenis klub Dubí. GPS: 50°40'21.98"N, 13°48'13.74"E Bod zájmu: Sport Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Vozíčkář, Školní kolektiv Jak: Autem, Na kole, Pěšky, Na inline bruslích, Na vozíku Pra…

Běhánky

Běhánky a Drahůnky byly v historii již jednou součástí politické obce Dubí a to až do roku 1877. Ve svém vývoji byly Běhánky (Pyhanken, někdy též Pihanken) vždy zemědělskou obcí, kde se pěstovala zelenina a ovoce pro trh v Teplicích. Obdobně tomu bylo u Drahůnek (Dreihunken). Výrazný rozvoj obou obcí se udál na přelomu 19. a 20. století, kdy se zde začali usazovat dělníci pracující v blízkých továrnách a dolech. Například v Drahůnkách se zvýšil počet obyvatel z 681 osob v roce 1890 na 1 121 os…

Husův vrch

Husův vrch se nachází na úpatí Krušných hor, na západním okraji Běhánek. Na jeho vrcholu najdeme pomník mistra Jana Husa, výhled na České středohoří je však trochu ztížen vzrostlým lesem. Už za první republiky se na tomto vrchu scházeli 5. července příslušníci české menšiny z okolních obcí a na paměť mistra Jana Husa zapalovali ohně, které byly vidět daleko do krajiny. Stavbu pomníku inicioval ihned po skončení druhé světové války poslední demokraticky zvolený starosta Běhánek Antonín Zuna. P…

Pozorka

Centrum Pozorky se rozprostírá okolo kaple s věží a se zvonem. Kaple je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a pochází z roku 1858. V sedmdesátých letech minulého století kaple značně zchátrala, ale v roce 2001 byla kompletně zrekonstruována a dnes je využívána pro kulturní a společenské akce. Pozorka se objevuje na jevišti dějin docela pozdě. Až v roce 1594 můžeme v novosedlické matrice najít zmínku o této obci, která se však tehdy jmenovala Malý Egypt. Teprve později se objevuje název Zuckmantel. …

Mstišov

Až do roku 1980 byl Mstišov samostatnou satelitní obcí datovanou první písemnou zmínkou z roku 1487. Až do 19. století byl Mstišov (Tischau) ryze zemědělskou osadou. Známým se stal až založením obory a loveckého pavilonu Dvojhradí Tuppelburg. Ve druhé polovině 19. století však osada radikálně svůj charakter změnila a stává se ryze průmyslovou obcí. V roce 1890 zde bylo v provozu již pět skláren, tři hlubinné uhelné doly, podnik na výrobu hnacích řemenů a koželužna. Velmi živá byla i politická a …

Kaple ve Mstišově

Barokní kaple zasvěcená sv. Hubertovi je hlavní dominantou návsi ve Mstišově. Kapli nechal postavit v roce 1707 tehdejší majitel zdejšího panství František Karel Clary‑Aldringen, který na začátku 18. století vyvíjel stavební aktivitu po celém okolí. Stavitelem kaple je rodák z Dubí Kristián Lagler, který jako zednický mistr působil v Teplicích a vypracoval se ve významného regionálního architekta. Ve štítu obdélné kaple doplněné nikou (výklenkem) stojí sochy sv. Huberta (nejvýše) a zemských pa…

Obora ve Mstišově

V celoročně přístupné oboře ve Mstišově žijí lesní zvířata už přes tři sta let. Oboru zřídil na počátku 18. století majitel zdejšího panství hrabě František Karel Clary-Aldringen pro chov jelení zvěře. Obora měla sloužit loveckému potěšení vzácných hostů, ale i jeho samotného, protože i on byl vášnivým lovcem. V roce 1703 nechal František Karel Clary-Aldringen u obory postavit osmiboký lovecký zámeček s pravoúhlými okny se štukovým ostěním zaměřenými promyšleně do vytvořených lesních průseků. …

Rybaření

Milovníci sportovního rybolovu si v Dubí a jeho okolí přijdou na své. Hlavně na jižním okraji místní části Mstišov si můžete vyzkoušet svůj rybářský um hned na několika místech. Rybníky ČSM I a ČSM II mají křišťálově čistou vodou. Kolem břehů je mnoho zatopených keřů a stromů, u kterých je možné chytit pěkné okouny a štiky, jinak se zde loví převážně kapr a amur. Nevýhodou je hlavně horší přístup k vodě a bahnité břehy. V rybníce u mstišovské obory raději svoje štěstí nezkoušejte, protože patří …

Přejít na stránku: 245