Zpět

Turistické cíle

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Virtuální prohlídka Kostel vystavěný v letech 1898 - 1906 podle kostela Madonna dell'Orto v Benátkách, stojí v horní části obce při silnici na Cínovec. Ve vysoké boční jižní věži se nachází zvon z r. 1925 od Rudolfa Pernera. V prvním patře věže je volně uložen malý litinový zvon z r. 1919 s nečitelným nápisem.Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie byl vystavěn po žádosti místních radních z iniciativy Carlose, knížete Clary-Aldringen. Místní obyvatelé uspořádali na konci 19. století dokonce ve…

Tereziny lázně Dubí

Dubí je lázeňským městem již od roku 1872, ale počátky lázeňství spadají už do desetiletí minulého. Už v roce 1860 se totiž místní podhorské klima zalíbilo továrníkovi Antonu Tschinkelovi. Nejen že zde založil továrnu na porcelán, ale společně s balneologem Josefem Löschnerem vybudoval klimatické Dianiny lázně. V roce 1881 otevřel Anton Tschinkel i léčebný mléčný ústav. Pacienti v něm mohli podstoupit mléčnou kúru, při níž pili mléko a syrovátku získávané z chovu hovězího dobytka ze dvora, k…

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Virtuální prohlídka Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci Jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží je nepřehlédnutelnou dominantou Cínovce. V obci stál původně dřevěný svatostánek. Dnešní barokní kostel nechal postavit v letech 1729 - 1732 kníže Filip Hyacint z Lobkovic s cílem rekatolizovat zdejší protestantské obyvatelstvo. Erb rodu Lobkoviců je umístěn v interiéru kostela nad vítězným obloukem. Interiéry zdobí rokoková výmalba kadaňského malíře V. Roitha, k…

Dům porcelánu s modrou krví - Modrodům

Virtuální prohlídka Muzeum porcelánu, Městské informační centrum, výstavní expozice, přednáškový sál, to vše naleznete v objektu bývalého kina v Dubí. Po celkové rekonstrukci dostal jméno Dům porcelánu s modrou krví, takzvaný Modrodům, a při vaší návštěvě Dubí vás v něm rádi uvítáme. Dům porcelánu s modrou krví slouží především k představení expozice věnované historii výroby porcelánu v oblasti pod Krušnými horami, která je umístěna v jeho prvním patře. V přízemí je Městské informační ce…

Kaple ve Mstišově

Kapli nechal postavit roku 1707 František Karel Clary-Aldringen dle plánů architekta a dubského rodáka Christiana Laglera. Stavba započala 23. května 1707 a 29. září byla kaple vysvěcena oseckým opatem Benediktem Simonem Littwerigem. Kázání se poté ujal teplický děkan Mathias Proschke. Právě na 29. září, tedy svátek sv. Archanděla Michaela, se ke kapli konala pravidelně pouť až z Teplic. Zvonice byla osazena dvěma zvony, sv. Františkem a sv. Terezií.  V průčelí se nachází sochy sv. Eustacha s …

Kaple v Pozorce

Kaple byla postavena v roce 1858 a od té doby tvoří hlavní dominantu původní pozorecké návsi, které vévodí věž se zvonem. Zasvěcena byla oblíbenému baroknímu světci Janovi, též Johánkovi z Pomuku (okolo 1340 – 20.3.1393), který byl generálním vikářem pražského arcibiskupa. Stejně jako jiné kaple po druhé světové válce chátrala. Větší rekonstrukce se dočkala v 70. letech minulého století. Další rekonstrukce proběhla roku 2001. Většina původního vybavení se nedochovala. Kromě novogotického oltář…

Výklenková kaple v Tovární ulici

Barokní trojboká výklenková kaple s reliéfním Nejsvětější Trojice připomíná morovou ránu. Nechal ji postavit Johann Georg Walter roku 1780, jehož rodina vlastnila nedaleký mlýn Obere Buschmühle. Sochy ze dvou výklenků zmizely po druhé světové válce, ale sochu sv. Antonína Paduánského s Ježíškem se naštěstí povedlo zachránit. Poškozená socha pak stála v areálu mlýna a poté ji majitel objektu donesl na Městský úřad v Dubí, kde až do roku 2020 čekala na restaurování a návrat na původní místo. Výkle…

Lovecký zámeček a obora ve Mstišově

V celoročně přístupné oboře ve Mstišově žijí lesní zvířata už přes tři sta let. Oboru zřídil na počátku 18. století majitel zdejšího panství hrabě František Karel Clary-Aldringen pro chov jelení zvěře. Obora měla sloužit loveckému potěšení vzácných hostů, ale i jeho samotného, protože i on byl vášnivým lovcem. V roce 1703 nechal František Karel Clary-Aldringen u obory postavit osmiboký lovecký zámeček s pravoúhlými okny se štukovým ostěním zaměřenými promyšleně do vytvořených lesních průseků. …

Naučná stezka Paraplíčko

Naučná stezka Paraplíčko se nachází v blízkosti Tereziných lázní. Nově ji lemují dřevěné sochy zvířat od řezbáře Antonína Dorazina. Pro lesopark Paraplíčko vytvořil medvěda, lišku, zajíce, veverku, vlka a dvojici ježků. Procházka je vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Zabere něco přes hodinu, cesta vede výlučně lesem a mírně se vlní terénem. Cestou potkáte několik informačních cedulí pojednávající o dubských lázních, přírodě, lese a historii. Podél cesty vůbec najdete mnoho laviček a odpočívek.…

Ptačí vrch

Ptačí vrch (506 m.n.m.), původně německy Vogelherd, získal název podle velkého množství ptáků. Podle jejich zpěvu dostala hájovna pod vrchem název Ptačí zpěv (Vogelsang). Na samotný vrchol dříve vedla turistická značka, která pokračovala okolo Drahůnek až do Krupky. Za první republiky Ptačímu vrchu dominoval mohutný dub, okolo kterého vzniklo kamenné posezení. Dochoval se také zápis o výletě členů litvínovkého Klubu československých turistů z 20. května 1929 a několik fotografií. Bohužel později…

Přejít na stránku: 13