Zpět

Ceník inzerce v Dubském zpravodaji

Dubský zpravodaj: 2000 výtisků

ZM dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 12. 1. 2018

Ceník

Společenská rubrika
přání, poděkování apod. zdarma
Ostatní inzerce
uvedené ceny jsou bez DPH (+21% DPH)
Černobílá inzerce
rozměr 26cm×19cm (A4) 3 000,- Kč
rozměr 18,5cm×13cm (A5) 1 500,- Kč
rozměr 13cm×9cm (A6) 750,- Kč
rozměr 9,5cm×6,5cm (A7) 375,- Kč
rozměr 7cm×4,5cm (A8) 188,- Kč
Barevná inzerce
rozměr 26cm×19cm (A4) 3 200,- Kč
rozměr 18,5cm×13cm (A5) 1 650,- Kč
rozměr 13cm×9cm (A6) 800,- Kč
rozměr 9,5cm×6,5cm (A7) 400,- Kč
rozměr 7cm×4,5cm (A8) 200,- Kč

Inzeráty se objednávají přes e-mailovou adresu: dubskyzpravodaj@seznam.cz .

Částka za inzerci v DZ je fakturována. 

Pravidla periodického tisku územního samosprávného celku měsíčníku Dubský zpravodaj

 1. Dubský zpravodaj je koncipován jako apolitický měsíčník, který si klade za cíl přinášet informace o společenském, kulturním, sportovním životě města, stejně tak o činnosti Zastupitelstva města Dubí, Rady města Dubí a jednotlivých odborech MěÚ Dubí.
 2. Dubský zpravodaj vychází vždy 12. dne v měsíci (ve výjimečných případech lze z organizačních důvodů datum vydání upravit; toto je vždy oznámeno v předešlém čísle).
 3. Redakční rada si vyhrazuje právo na délku příspěvku vzhledem ke kapacitě časopisu po dohodě s autorem textu.
 4. Počet příspěvků od jednoho autora či jedné instituce je omezen až na 3 příspěvky, pokud toto umožní aktuální číslo Dubského zpravodaje.
 5. U společenské rubriky (rodinná kronika) je nutno, aby autor uvedl kontaktní údaje na svou osobu; u zadání inzerce je nutno dodat fakturační údaje a telefonický kontakt. Gratulace, oznámení, výročí sňatečního obřadu, oznámení jiného osobního charakteru uveřejněném v Dubském zpravodaji vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich zveřejněním v DZ.  Za obsah příspěvku jak společenské rubriky, tak inzerce je odpovědný zadavatel.
 6. Veškeré fotografie musí být zaslány v nejvyšším rozlišení tak, aby byly technicky zpracovatelné pro tisk.
 7. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, jsou archivovány v MKZ Dubí po dobu 12 měsíců a poté skartovány.
 8. Na zveřejnění příspěvku, jehož obsah je v rozporu s dobrými mravy, není právní nárok.
 9. Uzávěrka příspěvků je vždy 25. dne v měsíci, a to v 15:00 hodin. Pokud je tomu zpravidla z organizačních důvodů jinak, tuto informaci přináší předešlé vydání Dubského zpravodaje.
 10. U fotografií dokumentující konanou akci není třeba žádat souhlas fotografované osoby s otištěním takové fotografie.
 11. Redakční rada se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 12. Články určené k otištění v DZ musí splňovat podmínky Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679.

ZM dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 12. 1. 2018

Dokumenty

  Název Datum Velikost
souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-dubsky-zpravodaj.pdf 06.10.2020 163.5 KB