Zpět

Domeček U potoka - zájmové kroužky

Adresa:

Dlouhá 46
417 02 Dubí 2 - Bystřice

Dubíčko z.s.

kontakt:

Červinková Marcela

tel.: 604 191 372

dubicko@centrum.cz,

www.osdubicko.cz

 

 

 

Seznam kroužků:

 

 

Výtvarné a tvořivé dílny

pondělí

16:00 - 18:00 

(každé druhé pondělí)

Keramika   

úterý

16:00 

Vaření

středa

16:30

Volnočasový klub

pro děti od 5 let 

 

čtvrtek

16:00 - 18:00 

Pionýr z.s. 

kontakt:

Neumannová Jiřina

tel.: 607 726 856

 

 

 

Seznam kroužků

 

 

Šikovné ručičky

pondělí

15:30 – 17:00 

Kuchařský kroužek

úterý

15:30 – 17:00

Přírodovědný

středa

15:30 – 17:00 

Sportovní kroužek:

 

 

mladší děti se schází v tělocvičně v Dubí 1

pondělí 

17:00 – 18:00

starší děti se schází v tělocvičně v Dubí 1

čtvrtek 

18:00 – 19:00

Kulihrášek

kontakt: 

Kateřina Pařízková

te.: 777 601 677

 

 

 

kroužek maminek s dětmi od 0 - 4 let

 

scházejí se dle domluvy mezi maminkami