ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU V souladu s usnesením vlády č. 1080 a preventivních kroků prot… více informací
Zpět

Seznam uložených zásilek

Doručování zásilek na adresu trvalého pobytu, kterým je adresa sídla ohlašovny:

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, který nemá možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu přidělena úřední adresa – Dubí, Ruská 264/128. Tato adresa je jen evidenčním údajem, sloužícím především pro vydání osobních dokladů. Na sídlo ohlašovny nelze doručovat, neboť v budově městského úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit.  Městský úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Proto upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence řešit přímo:

  1. s Českou poštou, s.p., která nabízí občanům možnost přebírání pošty a to službou zdarma – ODNÁŠKA POŠTY. Jedná se o neplacenou službu, při níž Vám budou zásilky adresované na Vaše jméno a adresu Ruská 264/128, Dubí ukládány po dobu úložní doby na přepážce pošty
  2. případně s odesílateli (např. mobilní operátoři, pojišťovny, banky atp.)

Oznámení pošty a jiných doručujících orgánů o doručení a uložení zásilek k vyzvednutí je zveřejňováno na internetových stránkách města. Věnujte pozornost poučení adresáta:

Zásilka je doručována dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nevyzvednete-li si zásilku ve lhůtě uvedené v seznamu uložených zásilek ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Prokážete-li, že jste si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl(-a) bez svého zavinění zásilku ve stanovené lhůtě vyzvednout, můžete do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která Vám bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta, požádat odesílatele podle §41 správního rádu, o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena.
Odmítnete-li převzít zásilku, znemožníte-li předání poučení nebo neposkytnete součinnost, nezbytnou k řádnému doručení, bude písemnost, kterou zásilka obsahuje, považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Seznam zásilek Dubí_4.xlsx 22.10.2020 12.8 KB
Seznam zásilek Dubí_2.xlsx 13.10.2020 13.5 KB
Seznam zásilek Dubí_2.xlsx 02.10.2020 13.6 KB
Seznam zásilek Dubí_3.xlsx 30.09.2020 13.1 KB
Seznam zásilek Dubí_2.xlsx 24.09.2020 13 KB
20200827143405822.pdf - 431.1 KB
Seznam zásilek Dubí.xlsx - 13.2 KB