Zpřísňující opatření platné od 21. 10. 2020 Od středy 21.10. 2020 se rozšiřuje povinnost nosit rouš… více informací
Zpět

Úřední deska

Téma
  Název Úřední deska
od
Úřední deska
do
Magistrát města Teplice- odbor územního plánování a stavebního řádu -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OZNÁMENÍ A VÝZVA-úplná aktualizace územně analitických podkladů v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Teplice
Dokumenty jiných institucí
20.10.2020 05.11.2020
Městský úřad Dubí -Technický odbor -Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les -č.j.5093/2020/TO-1ks jasanu , p.p.č.413/29 v k.ú.Mstišov
Ostatní dokumenty MÚ
19.10.2020 27.10.2020
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka schodolezů pro ZŠ Dubí 2"
Veřejné zakázky
16.10.2020 27.10.2020
Termíny sňatečných obřadů pro rok 2021
Ostatní dokumenty MÚ
14.10.2020 15.12.2021
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Pojištění majetku města a odpovědnosti vč. sdruženého pojištění vozidel
Veřejné zakázky
14.10.2020 30.10.2020
Město Dubí - TO - Informace o zahájení zjišťovacího řízení KÚÚK - zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Ostatní dokumenty MÚ
14.10.2020 30.10.2020
Magistrát města Teplice -odbor dopravy -Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy- ul. Dvořákova , k.ú.Dubí- Bystřice
Dokumenty jiných institucí
12.10.2020 28.10.2020
MěÚ Dubí -ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ostatní dokumenty MÚ
09.10.2020 25.10.2020
Město Dubí -Záměr pronájmu nemovitosti -část pozemku p.č.355/1 v k.ú.Dubí u Teplic
Prodej a pronájmy nemovitostí
08.10.2020 24.10.2020
Město Dubí zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č.1171/2 a část pozemku p.č.1173/1 oba k.ú. Cínovec
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2020 05.11.2020
Město Dubí zveřejňuje záměr převodu nemovitosti -směna -část pozemku p.č.476/33 v k.ú.Mstišov za část pozemku p.č.204/6 v k.ú. Mstišov
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2020 05.11.2020
Město Dubí zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č.111 v k.ú.Dubí - Bystřice
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2020 05.11.2020
Město Dubí zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č.1308/1 v k.ú.Dubí u Teplic
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2020 05.11.2020
Městský úřad Dubí -Technický odbor -Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les-č.j.4842/2020/TO-p.p.č.84 v k.ú.Dubí - Bystřice
Ostatní dokumenty MÚ
06.10.2020 22.10.2020
Městský úřad Dubí -Technický odbor -Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les -č.j.4855/2020/TO-1ks smrku , p.p.č.191 v k.ú. Dubí - Pozorka
Ostatní dokumenty MÚ
06.10.2020 22.10.2020
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA DUBÍ
Ostatní dokumenty MÚ
05.10.2020 21.10.2020
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2020-Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1 až 7 - Město Dubí
Volby
01.10.2020 21.10.2020
Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti
Prodej a pronájmy nemovitostí
29.09.2020 29.10.2020
Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti- směna
Prodej a pronájmy nemovitostí
29.09.2020 29.10.2020
Finanční odbor Města Dubí - Střednědobý výhled rozpočtu
Ostatní dokumenty MÚ
17.09.2020 31.12.2023
Přejít na stránku: 1