Zpět

Úřední deska

Téma
  Název Úřední deska
od
Úřední deska
do
Město Dubí - Plán zimní údržby místních komunikací
Ostatní dokumenty MÚ
18.10.2021 03.11.2021
Město Dubí -NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ č.4/2021 - o rozsahu , způsobu a lhůtách odstrańování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období
Ostatní dokumenty MÚ
18.10.2021 03.11.2021
Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Dokumenty jiných institucí
18.10.2021 03.11.2021
Městský úřad Dubí - TO - Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Hyundai Lantra Coupe
Ostatní dokumenty MÚ
15.10.2021 15.11.2021
Magistrát města Teplice - Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -na místní komunikaci v ul. Kolonie ,p.p.č.649/1 a 668/2 k.ú. Dubí - Pozorka- z důvodu uložení kabelového vedení NN
Dokumenty jiných institucí
15.10.2021 31.10.2021
ČEZ Distribuce-upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Dokumenty jiných institucí
14.10.2021 30.10.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -AUKČNÍ VYHLÁŠKA - č. EAS/UTP/055/2021-prodej nemovitých věcí v k.ú. Cínovec , p.p.č.94/2 a 104/4
Dokumenty jiných institucí
14.10.2021 02.11.2021
Město Dubí - NAŘÍZENÍ č.5/2021 - kterým se stanovuje maximální cena za nucený odtah vozidla
Ostatní dokumenty MÚ
13.10.2021 29.10.2021
Město Dubí -SPRÁVA MAJETKU -zveřejňuje volný byt k pronájmu -Mírová č.p.92 , Dubí 3
Prodej a pronájmy nemovitostí
11.10.2021 27.10.2021
Město Dubí -SPRÁVA MAJETKU -zveřejňuje volný byt k pronájmu -Ruská 184 , Dubí 3
Prodej a pronájmy nemovitostí
11.10.2021 27.10.2021
Exekutorský úřad Most JUDr. Jan Paraska - Dražební vyhláška nemovitá věc elektronická dražba
Dokumenty jiných institucí
11.10.2021 27.10.2021
Město Dubí - záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č. 1171/1 v k.ú.Cínovec
Prodej a pronájmy nemovitostí
07.10.2021 08.11.2021
Město Dubí - záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č. 1171/1 v k.ú.Cínovec
Prodej a pronájmy nemovitostí
07.10.2021 08.11.2021
Město Dubí - záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č.434 , 445 , 446 a část pozemku p.č.1169/3 vše v k.ú.Cínovec
Prodej a pronájmy nemovitostí
07.10.2021 08.11.2021
MgM Teplice - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" - k.ú. Dubí- Běhánky
Dokumenty jiných institucí
06.10.2021 22.10.2021
Město Dubí - záměr převodu nemovitostíi- pozemek p.č.489/3 ( lesní pozemek ) k.ú.Mstišov
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2021 05.11.2021
Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor dopravy- Opatření obecného povahy - k.ú. Dubí u Teplic - nad hotelem Sport , potok Bystřce - opevnění koryta
Dokumenty jiných institucí
06.10.2021 22.10.2021
Exekutorský úřad Brno- město -Usnesení -Dražební vyhláška -č.j.030EX 30396/13-161-usnesení o provedení elektronické dražby
Dokumenty jiných institucí
04.10.2021 20.10.2021
Finanční úřad pro Ústecký kraj -Informace týkající se uplatnění osvobození podle §4 odst. 1 písm.k) zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí , ve znění pozdějších předpisů- na zdańovací období roku 2022
Dokumenty jiných institucí
01.10.2021 31.12.2021
Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 104/3, část pp.č. 1158/11 a část pp.č. 1160 - k.ú. Cínovec
Prodej a pronájmy nemovitostí
29.09.2021 29.10.2021
Přejít na stránku: 1