Zpět

Úřední deska

Téma
  Název Úřední deska
od
Úřední deska
do
Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejné projednání dokumentace - Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Dokumenty jiných institucí
23.04.2021 06.05.2021
Severočeská vodárenská společnost a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Dokumenty jiných institucí
22.04.2021 24.05.2021
MgM Teplice - OD - Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke "Stanovení přechodné úpravy provozu" - v ul. Sídliště Družba, k.ú. Dubí u Teplic
Dokumenty jiných institucí
22.04.2021 08.05.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - prodej nemovitých věci v k.ú. Dubí
Dokumenty jiných institucí
22.04.2021 11.05.2021
MgM Teplice - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" - pp.č. 646/3 - Kolonie v k.ú. Dubí-Pozorka
Dokumenty jiných institucí
15.04.2021 02.05.2021
Město Dubí - TO - záměr pronájmu nemovitosti - část pozemku p.č. 272/7, k.ú. Drahůnky
Prodej a pronájmy nemovitostí
15.04.2021 02.05.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - prodej nemovitých věcí v k.ú. Cínovec
Dokumenty jiných institucí
15.04.2021 04.05.2021
Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - křižovatka ul. Kolonie
Dokumenty jiných institucí
15.04.2021 02.05.2021
Magistrát města Teplice- Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ul. Křižíkova a Na Konečné ,obec Dubí
Dokumenty jiných institucí
13.04.2021 29.04.2021
Město Dubí - zveřejńuje záměr převodu nemovitostí - pozemek p.č. 480/2 a pozemek p.č.481/2 v k.ú. Cínovec
Prodej a pronájmy nemovitostí
13.04.2021 13.05.2021
Město Dubí - zveřejńuje záměr převodu nemovitostí - pozemek p.č. 764/1 a část pozemku p.č.765 v k.ú. Dubí u Teplic
Prodej a pronájmy nemovitostí
13.04.2021 13.05.2021
Město Dubí - zveřejńuje záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č.173/3 a pozemek p.č. 1174 v k.ú. Cínovec
Prodej a pronájmy nemovitostí
13.04.2021 13.05.2021
ČEZ Distribuce - plánovaná odstávka - Dubí, část obce Cínovec
09.04.2021 30.04.2021
ČEZ Distribuce ,a.s. -Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.4.2021 od 9:00 -13:00 k.ú. Dubí- Cínovec
Dokumenty jiných institucí
06.04.2021 23.04.2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025 - schválený
Ostatní dokumenty MÚ
01.04.2021 31.12.2025
Městský úřad Dubí - technický odbor -VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA Z místní komunikace-Peugeot 406 , barva červená metal
Ostatní dokumenty MÚ
09.03.2021 09.05.2021
Mikroregion Cínovec - schválený střednědobý výhled 2023 - 2026
Dobrovolné svazky obcí
03.02.2021 31.12.2026
Městský úřad - Finanční odbor - Rozpočtová opatření na rok 2021
Ostatní dokumenty MÚ
07.01.2021 31.12.2021
Mikroregion Cínovec- ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.01/2020
Dobrovolné svazky obcí
22.12.2020 30.06.2021
ROZPOČET MIKROREGIONU CÍNOVEC NA ROK 2021
Dobrovolné svazky obcí
22.12.2020 31.12.2021
Přejít na stránku: 1