ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU V souladu s usnesením vlády č. 1080 a preventivních kroků prot… více informací
Zpět

Úřední deska

Téma
  Název Úřední deska
od
Úřední deska
do
Město Dubí - Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Dubí
Ostatní dokumenty MÚ
26.10.2020 05.11.2020
MěÚ Dubí - Úřední hodiny městského úřadu od 26.10.2020
Ostatní dokumenty MÚ
26.10.2020 03.11.2020
Mgr. Petr Michal - Projednání pozůstalosti
Dokumenty jiných institucí
21.10.2020 21.04.2021
Magistrát města Teplice- odbor územního plánování a stavebního řádu -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OZNÁMENÍ A VÝZVA-úplná aktualizace územně analitických podkladů v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Teplice
Dokumenty jiných institucí
20.10.2020 05.11.2020
Termíny sňatečných obřadů pro rok 2021
Ostatní dokumenty MÚ
14.10.2020 15.12.2021
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Pojištění majetku města a odpovědnosti vč. sdruženého pojištění vozidel
Veřejné zakázky
14.10.2020 30.10.2020
Město Dubí - TO - Informace o zahájení zjišťovacího řízení KÚÚK - zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Ostatní dokumenty MÚ
14.10.2020 30.10.2020
Město Dubí zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č.1171/2 a část pozemku p.č.1173/1 oba k.ú. Cínovec
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2020 05.11.2020
Město Dubí zveřejňuje záměr převodu nemovitosti -směna -část pozemku p.č.476/33 v k.ú.Mstišov za část pozemku p.č.204/6 v k.ú. Mstišov
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2020 05.11.2020
Město Dubí zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č.111 v k.ú.Dubí - Bystřice
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2020 05.11.2020
Město Dubí zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č.1308/1 v k.ú.Dubí u Teplic
Prodej a pronájmy nemovitostí
06.10.2020 05.11.2020
Finanční odbor Města Dubí - Střednědobý výhled rozpočtu
Ostatní dokumenty MÚ
17.09.2020 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně určitě identifikované vlastníci
Dokumenty jiných institucí
19.08.2020 12.11.2021
Mikroregion Cínovec - Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření
Dobrovolné svazky obcí
08.07.2020 31.07.2021
Finanční odbor Města Dubí - Závěrečný účet Města Dubí 2019
Ostatní dokumenty MÚ
30.06.2020 17.07.2021
Finanční odbor Města Dubí - Rozpočtová opatření na rok 2020
Ostatní dokumenty MÚ
06.01.2020 31.12.2020
Mikroregion Cínovec - Schválený rozpočet na rok 2020
Dobrovolné svazky obcí
20.12.2019 31.12.2020
Město Dubí - Rozpočet Města Dubí na rok 2020
Ostatní dokumenty MÚ
12.12.2019 31.12.2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Dokumenty jiných institucí
09.12.2019 31.12.2022
Termíny sňatečných obřadů pro rok 2020
Ostatní dokumenty MÚ
07.11.2019 11.12.2020
Přejít na stránku: 1