Zpět

Úřední deska

Téma
  Název Úřední deska
od
Úřední deska
do
Ministerstvo vnitra České republiky - Oznámení vyhlášení právního předpisu
Dokumenty jiných institucí
28.01.2022 12.02.2022
Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení - kácení mimo les č.j. 550/2022/To
Ostatní dokumenty MÚ
28.01.2022 06.02.2022
MgM Teplice - OD - Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke "Stanovení přechodné úpravy provozu" - k.ú. Dubí- Cínovec
Dokumenty jiných institucí
26.01.2022 11.02.2022
Městský úřad Osek - Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Dokumenty jiných institucí
26.01.2022 11.02.2022
MgM Teplice - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" - pozemní komunikace v ORP Teplice
Dokumenty jiných institucí
26.01.2022 11.02.2022
MgM Teplice - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" - k.ú. Dubí- Bystřice
Dokumenty jiných institucí
26.01.2022 11.02.2022
Město Dubí - TO - volný byt č. 4 - k pronájmu v domě Bílinská 141, Dubí 3
Prodej a pronájmy nemovitostí
24.01.2022 09.02.2022
Město Dubí - Zveřejnění pronájmu části pozemku p.č.534/1 , k.ú.Dubí - Pozorka
Prodej a pronájmy nemovitostí
21.01.2022 06.02.2022
MgM Teplice - OD - Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke "Stanovení přechodné úpravy provozu" - k.ú. Dubí- Pozorka
Dokumenty jiných institucí
18.01.2022 03.02.2022
Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor dopravy- Opatření obecného povahy - k.ú. Dubí u Teplic -ul. Ruská- 3 překopy komunikace v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s realizací akce - rekonstrukce chodníku v ulici Ruská
Dokumenty jiných institucí
17.01.2022 02.02.2022
Městský úřad Dubí - technický odbor -povolení kácení dřevin rostoucí mimo les- č.j.198/2022/TO -4 ks topolu na p.p.č.334/2 v k.ú. Běhánky
Ostatní dokumenty MÚ
13.01.2022 29.01.2022
Městský úřad Dubí - technický odbor -povolení kácení dřevin rostoucí mimo les- č.j.205/2022/TO -1ks borovice na p.p.č.525 v k.ú. Dubí - Bystřice
Ostatní dokumenty MÚ
13.01.2022 29.01.2022
Město Dubí - Finanční odbor -ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ NA ROK 2022
Ostatní dokumenty MÚ
04.01.2022 31.12.2022
Finanční úřad pro Ústecký kraj - informace o pomoc s vyplněním dańových přiznání k dani z nemovitých věcí
Dokumenty jiných institucí
04.01.2022 07.02.2022
Město Dubí - FO - Rozpočet Města Dubí na rok 2022
Ostatní dokumenty MÚ
16.12.2021 31.12.2022
Mikroregion Cínovec - rozpočet MIKROREGIONU CÍNOVEC na rok 2022
Dobrovolné svazky obcí
15.12.2021 31.12.2022
Mikroregion Cínovec - Rozpočtové opatření č. 01/2021
Dobrovolné svazky obcí
15.12.2021 30.06.2022
Městský úřad Dubí - OVV - Termíny sňatečných obřadů pro rok 2022
Ostatní dokumenty MÚ
27.10.2021 17.12.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Dokumenty jiných institucí
18.08.2021 31.12.2022
Mikroregion Cínovec - Schválený závěrečný účet za rok 2020
Dobrovolné svazky obcí
30.06.2021 30.06.2022
Přejít na stránku: 1