!ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN! V rámci preventivních kroků proti šíření nemoci COVID-19 bude Městský úřad D… více informací
Zpět

Úřední deska

Téma
  Název Úřední deska
od
Úřední deska
do
MgM Tce - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - úsek silnic II. a III. tříd k.ú. Teplic
Dokumenty jiných institucí
13.01.2021 28.01.2021
Městský úřad - technický odbor - Informace o zahájení správní řízení - kácení dřevin mimo les - u pp.č 271, 273/1 k.p. Dubí Bystřice
Ostatní dokumenty MÚ
13.01.2021 21.01.2021
Ústecký kraj -Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
Dokumenty jiných institucí
11.01.2021 27.01.2021
Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - části pozemku v k.ú. Bystřice
Prodej a pronájmy nemovitostí
11.01.2021 10.02.2021
Městský úřad - Finanční odbor - Rozpočtová opatření na rok 2021
Ostatní dokumenty MÚ
07.01.2021 31.12.2021
Město Dubí -SPRÁVA MAJETKU -zveřejňuje volný byt k pronájmu- DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Prodej a pronájmy nemovitostí
04.01.2021 20.01.2021
Mikroregion Cínovec- ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.01/2020
Dobrovolné svazky obcí
22.12.2020 30.06.2021
ROZPOČET MIKROREGIONU CÍNOVEC NA ROK 2021
Dobrovolné svazky obcí
22.12.2020 31.12.2021
Rozpočet města Dubí na rok 2021 - schválený
Ostatní dokumenty MÚ
17.12.2020 31.12.2021
Mgr. Petr Michal - Projednání pozůstalosti
Dokumenty jiných institucí
21.10.2020 21.04.2021
Termíny sňatečných obřadů pro rok 2021
Ostatní dokumenty MÚ
14.10.2020 15.12.2021
Finanční odbor Města Dubí - Střednědobý výhled rozpočtu
Ostatní dokumenty MÚ
17.09.2020 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně určitě identifikované vlastníci
Dokumenty jiných institucí
19.08.2020 12.11.2021
Mikroregion Cínovec - Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření
Dobrovolné svazky obcí
08.07.2020 31.07.2021
Finanční odbor Města Dubí - Závěrečný účet Města Dubí 2019
Ostatní dokumenty MÚ
30.06.2020 17.07.2021
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Dokumenty jiných institucí
09.12.2019 31.12.2022
Město Dubí - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022
Ostatní dokumenty MÚ
14.09.2019 31.12.2021
Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022
Dobrovolné svazky obcí
21.12.2017 31.12.2022
Přejít na stránku: 1