Zpět

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

K vyrovnání nákladů spojených s poskytnutím informace se stanoví ceny, vyhlašované sazebníkem. Sazebník je aktualizován vždy při změně cen tak, aby účtované náklady nepřesáhly skutečné náklady úřadu. Sazebník se vztahuje na žádosti podané ústně a písemně.

Sazebník (zpracován na základě kalkulace nákladů ke dni 1.1.2016)

Ceník černobílého kopírování

Formát jednostranně / oboustranně
A3 4,- / 6,- Kč
A4 3,- / 4,- Kč
A5 2,- / 3,- Kč

Ceník pro barevné kopírování

A5 barevný tisk bez fotografií a obrázků (pouze text) 9,- Kč
A5 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky 12,- Kč
A4 barevný tisk bez fotog. a obrázků, A5 oboustranně (pouze text) 12,- Kč
A4 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky, A5 oboustranně 18,- Kč
A3 barevný tisk bez fotog. a obrázků, A4 oboustranně (pouze text) 24,- Kč
A3 barevný tisk a fotografiemi a/nebo obrázky, A4 oboustranně 36,- Kč
A3 bez fotografií a obrázků (pouze text) oboustranně 48,- Kč
A3 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky oboustranně 72,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.

Nosič - CD/DVD - 1 ks dle skutečnosti
Poštovné - dle skutečností

Od účtování úhrad za poskytnutí informace jsou osvobozeny

  • žádosti sdělené telefonicky, vyřizované bezodkladně, bez potřeby vyhledávání dokladů
  • sdělovací prostředky
  • obce
  • orgány státní správy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.