!ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN! V rámci preventivních kroků proti šíření nemoci COVID-19 bude Městský úřad D… více informací
Zpět

Odbor školství

Bc. Veronika Lipertová vedoucí odboru, školství, sociálně právní ochrana dětí
Kontakt 417554637

lipertova@mesto-dubi.cz

Martina Zíchová sociální věci, sociálně-právní ochrana dětí
Kontakt 417554644
zichova@mesto-dubi.cz
Eva Rigóvá školství
Kontakt 417554636
rigova@mesto-dubi.cz
Veronika Panchartková terénní pracovník
Kontakt

776591773

panchartkova@mesto-dubi.cz

Dokumenty