Zpět

Zastupitelstvo č. 9

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 9. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 08. 11. 2023 od 18:00 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 60/23)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 61/23)
Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 94, p. č. 434/1, p. č. 444, p. č. 445, p. č. 446 a p. č. 1169/3                    k. ú. Cínovec (TO 62/23)
Uzavření darovacích smluv na pozemky v lokalitě Barborka sever 45 RD (TO 63/23)
Návrh na podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p. č. 526 a části pozemku p. č. 530 k. ú. Dubí-Pozorka a pozemků p. č. 90/1 a p. č. 90/2 k. ú. Cínovec (TO 66/23)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 4569/8 k. ú. Teplice (TO 68/23)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 70/23)
 
  1. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 74/2023 (FO 28/23)
 
  1. Různé
 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (FO 27/23)
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2024 (OŠ 14/23)
Volba členů a předsedy Kontrolního výboru (STAR 4/23)
Stanovisko k oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Cínovec  (STAR 5/23)
Vyjádření k oznámení záměru Těžba lithia v lokalitě Zinnwald, který je prováděn mimo území ČR (STAR 6/23)
Informace o návrhu vyhlášení CHKO Krušné hory (SÚ 4/23)
Návrh na poskytování odměn dobrovolným hasičům města za zásahy na území města (TAJ 3/23)
Vyhodnocení ankety a zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí (TO 64/23)
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 65/23)
Rekonstrukce bytu ve 3. NP, Mírová 92 (TO 67/23)
Revitalizace veřejného prostranství – ul. Tovární, sídliště Karlex (TO 69/23)
Zápis č. 6 ze dne 18. 09. 2023 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 7 ze dne 26. 09. 2023 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 6 ze dne 02. 10. 2023 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
 
 
V Dubí   01. 11. 2023
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí
 

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-4-TO-65.doc 06.11.2023 44.7 MB
ZM-4-TO-69.doc 06.11.2023 9.7 MB
ZM-2-TO-66.doc 06.11.2023 6.7 MB
ZM-2-TO-63.doc 06.11.2023 4.2 MB
ZM-4-STAR-6 - Příloha.pdf 06.11.2023 2.1 MB
ZM-4-STAR-5 - Příloha.pdf 06.11.2023 3.6 MB
ZM-2-TO-70.doc 06.11.2023 3.5 MB
ZM-2-TO-61.doc 06.11.2023 3.5 MB
ZM-4-TO-67.doc 06.11.2023 1.1 MB
ZM-4-TO-64.doc 06.11.2023 258.5 KB
ZM-4-TAJ-3-JSDH.doc 06.11.2023 88.5 KB
ZM-4-SÚ-4.doc 06.11.2023 48.5 KB
ZM-4-STAR-6.docx 06.11.2023 17.8 KB
ZM-4-STAR-5.docx 06.11.2023 17.2 KB
ZM-4-STAR-4.docx 06.11.2023 15.8 KB
ZM-4-STAR-4 - Příloha.pdf 06.11.2023 329.7 KB
ZM-4-OŠ-2 Příloha č. 1 Smlouva Pampeliška 2024.docx 06.11.2023 26.5 KB
ZM-4-OŠ-2 Pampeliška.doc 06.11.2023 77.5 KB
ZM-4-KV-6.- protokol (02.10.2023).docx 06.11.2023 19.5 KB
ZM-4-FO-27.doc 06.11.2023 79 KB
ZM-3-FO-28.doc 06.11.2023 59.5 KB
ZM-2-TO-68.doc 06.11.2023 1.4 MB
ZM-2-TO-62.doc 06.11.2023 1.1 MB
ZM-2-TO-60.docx 06.11.2023 31.3 KB