Zpět

Zastupitelstvo č. 8

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 8. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 27. 09. 2023 od 18:00 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 89/2 a p. č. 447/1 oba k. ú. Mstišov (TO 46/23)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 648/1 a pozemek p. č. 649/5 oba k. ú. Dubí-Pozorka (TO 47/23)
Bezúplatný převod pozemků p. č. 403/9, 1255/37, 1255/82, 1255/83, 1255/90, 1255/150 k. ú. Cínovec                          (TO 48/23)
Prodej pozemku p. č. 534/1 k. ú. Dubí-Pozorka – uzavření budoucí kupní smlouvy (TO 49/23)
Prodej části pozemku p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky – uzavření budoucí kupní smlouvy (TO 50/23)
Prodej částí pozemků p. č. 40/3 a p. č. 1141/1 k. ú. Cínovec (TO 51/23)
Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 468 a p. č. 469 k. ú. Mstišov  (TO 52/23)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 288/2 k. ú. Běhánky (TO 53/23)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 587, součástí je stavba bez čp/če, garáž k. ú. Dubí u Teplic                             (TO 54/23)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 410/9 k. ú. Dubí u Teplic (TO 55/23)
Revokace usnesení – prodej st. p. č. 365 a části pozemků p. č. 303/2 a p. č. 317/8 k. ú. Cínovec (TO 56/23)
Zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 660/1 za část pozemku p. č. 660/32 oba k. ú. Dubí-Bystřice                    (TO 57/23)
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě (Příprava území Barborka jih – 10 RD) (TO 58/23)
 
  1. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 54/2023 (FO 23/23)
Rozpočtové opatření č. 56/2023 (FO 24/23)
Rozpočtové opatření č. 61/2023 (FO 26/23)
 
  1. Různé
 
Vyhodnocení Plánu sociálního začleňování města Dubí na období 2022 -2026 (SD 11/23)
NADACE ČEZ – grantové řízení Oranžové hřiště – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku (SD 12/23)
Žádost o výjimku z ceny za pozemek (TAJ 2/23)
Výběrové řízení – investiční akce „Učebna výtvarné výchovy v ZŠ Dubí 1, Školní náměstí čp.86“ (TO 45/23)
Modernizace VO ve městě Dubí – 1. etapa (TO 59/23)
Zápis č. 5 ze dne 09. 08. 2023 z jednání finančního výboru ZM Dubí
 
 
 
V Dubí   19. 09. 2023
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí
 
 

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-56.doc 20.09.2023 9 MB
ZM-2-TO-52.doc 20.09.2023 4.3 MB
ZM-4-TO-59.doc 20.09.2023 3 MB
ZM-2-TO-58.doc 20.09.2023 3.7 MB
ZM-2-TO-57.doc 20.09.2023 3.6 MB
ZM-2-TO-51.doc 20.09.2023 2.8 MB
ZM-2-TO-48.doc 20.09.2023 3.1 MB
ZM-4-TO-45 učebna VV-23.docx 20.09.2023 30.5 KB
ZM-4-TAJ-2-Výjimka z ceny.doc 20.09.2023 66 KB
ZM-4-SD-12.docx 20.09.2023 21.1 KB
ZM-4-SD-11.docx 20.09.2023 20.9 KB
ZM-3-FO-26.doc 20.09.2023 60 KB
ZM-3-FO-24.doc 20.09.2023 61 KB
ZM-3-FO-23.doc 20.09.2023 60 KB
ZM-2-TO-55.doc 20.09.2023 1.4 MB
ZM-2-TO-54.doc 20.09.2023 727.5 KB
ZM-2-TO-53.doc 20.09.2023 581.5 KB
ZM-2-TO-50.doc 20.09.2023 511 KB
ZM-2-TO-49.doc 20.09.2023 1.5 MB
ZM-2-TO-47.doc 20.09.2023 1.1 MB
ZM-2-TO-46.doc 20.09.2023 770.5 KB