Zpět

Zastupitelstvo č. 6

Zpět na seznam článků
Město  Dubí
starosta města – Ing. Jiří Kašpar
 
Ruská 264, 417 01 Dubí 1, Tel: 417571041-2, fax: 417 571 399 ,  e-mail: info@mesto-dubi.cz
 
 
P o z v á n k a
 
na 6. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 21. 06. 2023 od 18:00 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Prodej části pozemku p. č. 95/1 o výměře 28 m2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 35/23)
 
Prodej části pozemku p. č. 1158/4 o výměře 38 m2 k. ú. Cínovec (TO 36/23)
 
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 648/1 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 37/23)
 
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 39/1 k. ú. Mstišov (TO 38/23)
 
Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 40/3 a p. č. 1141/1 k. ú. Cínovec (TO 39/23)
 
Směna pozemků obora– uzavření budoucí směnné smlouvy (TO 40/23)
 
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 534/1 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 41/23)
 
Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 42/23)
 
  1. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 44/2023 (FO 20/23)
 
Rozpočtové opatření č. 47/2023 (FO 21/23)
 
Rozpočtové opatření č. 48/2023 (FO 22/23)
 
  1. Různé
 
 
Zápis č. 4 ze dne 22.05.2023z jednání finančního výboru ZM Dubí
 
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2022 a schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2022                         (FO 19/23)
 
Smlouva o reklamní spolupráci se společností GEOMET s.r.o. (MKZ 7/23)
 
NADACE ČEZ – grantové řízení Oranžové hřiště – smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (SD 6/23)
 
Schválení podání žádosti o podporu na akci „Mstišov – Pod Lesem, dostavba kanalizace“ (SD 7/23)
 
Schválení podání žádosti o podporu na akci „Dubí, Mstišov – nový přívodní řad“ (SD 8/23)
 
Schválení podání žádosti o podporu na akci „ZŠ – knihovna a ŠJ– výměna zdroje, FVE a VZT“, ul. Krušnohorská 203 (SD 9/23)
 
Zúžení CHLÚ Proboštov (STAR 2/23)
 
Členství v Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. (STAR 3/23)
 
Dodatek č.7 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s.(TO 43/23)
 
 
V Dubí   14. 06. 2023
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí