Zpět

Zastupitelstvo č. 5

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 5. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 10. 05. 2023 od 18:00 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
 
 
 
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 173/1 k. ú. Cínovec (TO 27/23)
 
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky (TO 28/23)
 
Prodej části pozemku p. č. 476/36 k. ú. Mstišov  (TO 32/23)
 
Zveřejnění záměru směnit pozemky města za část obory ve Mstišově (TO 33/23)
 
Pozemky p. č. 387/1, p. č. 387/7 a p. č. 388/3 k. ú. Dubí-Pozorka – schválení kupní smlouvy (TO 34/23)
 
 
  1. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 32/2023 (FO 15/23)
 
Rozpočtové opatření č. 34/2023 (FO 16/23)
 
  1. Různé
 
Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Dubí pro Sportovní klub Dubí, z. s. (MKZ 6/23)
 
Schválení akce – „Oprava střechy budovy čp. 120 v ul. Střední v Dubí 3“ (TO 29/23)
 
Dodatek č. 26 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 (TO 30/23)
 
Dodatek č. 22 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu (TO 31/23)
 
Zápis č. 3 ze dne 20.03.2023z jednání finančního výboru ZM Dubí
 
Zápis č. 3 ze dne 17.04.2023z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
 
 
 
 
V Dubí   03. 05. 2023
 
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí