Zpět

Zastupitelstvo č.3

Zpět na seznam článků

P o z v á n k a

 

na 3. zasedání Zastupitelstva města Dubí,

 které se bude konat ve středu dne 22. 03. 2023 od 18:00 hodin

zasedací místnosti MěÚ Dubí.

 

 

 

 

Program:

 

 

  1. Kontrola usnesení

 

  1. Majetkoprávní záležitosti

 

Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 664/3 a p. č. 665 k. ú. Dubí u Teplic (TO 14/23)

Prodej pozemku st. p. č. 365 (součástí je stavba bez čp/če), části pozemků p. č. 303/2 a p. č. 317/8                             k. ú. Cínovec (TO 15/23)

 

Prodloužení lhůty na předání komunikací v lokalitě Barborka (TO 16/23)

 

Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 5/6 pozemku p. č. 392/19 a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 pozemku p. č. 392/25 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 17/23)

 

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 365/2, část pozemku p. č. 365/6 a pozemek p. č. 364/2                      k. ú. Mstišov  (TO 18/23)

 

Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu (Inženýrské sítě pro 10 RD Dubí Mstišov SO .101 Komunikace a VO) (TO 19/23)

 

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě (Lokalita Na Antoníčku 33 RD Mstišov) (TO 20/23)

 

Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 62/1, p. č. 71 a p. č. 76/2 k. ú. Mstišov (TO 21/23)

 

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1158/4 k. ú. Cínovec (TO 22/23)

 

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 473 k. ú. Dubí u Teplic (TO 23/23)

 

Prodej části pozemku p. č. 660/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 24/23)

 

Odkoupení pozemků p. č. 387/1 (součástí je stavba Pozorka čp. 14), p. č. 387/7 (součástí je stavba bez čp/če)           a p. č. 388/3 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 25/23)

 

 

 

 

 

 

  1. Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 10/2023 (FO 5/23)

 

Rozpočtové opatření č. 11/2023 (FO 6/23)

 

Rozpočtové opatření č. 12/2023 (FO 8/23)

 

Rozpočtové opatření č. 14/2023 (FO 9/23)

 

Rozpočtové opatření č. 15/2023 (FO 10/23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Různé

 

Zhodnocení volných finančních prostředků (FO 4/23)

 

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu (FO 7/23)

 

Prodej turistických a upomínkových předmětů v Městském informačním centru (MKZ 3/23)

 

Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Dubí pro 1. FC Dubí, spolek (MKZ 4/23)

 

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2023 (MKZ 5/23)

 

Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Dubí (OŠ 1/23)

 

Členství města Dubí ve Svazu měst a obcí ČR (OVV 6/23)

 

Posílení prevence kriminality ve městě Dubí (SD 2/23)

 

Revokace usnesení ZM č. 262/10/2020 a pojmenování prodloužení ulice Zahradní (lokalita nad Domem porcelánu) (SÚ 3/23)

 

Smlouva o poskytnutí právní pomoci - dodatek (TAJ 1/23)

 

 

Zápis č. 2 ze dne 22.02.2023z jednání kontrolního výboru ZM Dubí

 

 

 

V Dubí   15. 03. 2023

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar

                                                                                                                    starosta města Dubí