Zpět

Zastupitelstvo č. 2

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 2. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 25. 01. 2023 od 18:00 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
 
 
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
 
Prodej části pozemku p. č. 537/1 o výměře 75 m2 k. ú. Cínovec  (TO 4/23)
Prodej části pozemku p. č. 537/1 o výměře 441 m2 k. ú. Cínovec  (TO 5/23)
 
Prodej části pozemku p. č. 612/1 k. ú. Dubí-Bystřice  (TO 6/23)
 
Prodej pozemku p. č. 128 k. ú. Běhánky  (TO 7/23)
 
Prodej dvou částí pozemku p. č. 959/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 8/23)
 
Prodej části pozemku p. č. 117/5 k. ú. Dubí u Teplic (TO 9/23)
 
Prodej části pozemku p. č. 653 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 10/23)
 
Směna části pozemku p. č. 11 a části pozemku p. č. 464 oba k. ú. Běhánky (TO 11/23)
 
 
  1. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2023 (FO 1/23)
 
  1. Různé
 
Měsíčník Dubský zpravodaj – Složení redakční rady, pravidla periodického tisku územního samosprávného celku měsíčníku Dubský zpravodaj a nový ceník inzerce v DZ  (MKZ 1/23)
 
Schválení spoluúčasti města na programu prevence kriminality  (MP 1/23)
 
Podání žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ – „Oranžové hřiště“ (SD 1/23)
 
Informace o ukončení pořizování 6. změny Územního plánu Dubí (SÚ 1/23)
 
Revokace části usnesení ZM č. 696/28/2022 – výstavba skateparku a workoutového hřiště v ulici Ruská  (TO 1/23)
 
Schválení akce – „Chodník Drahůnky – zpracování projektové dokumentace“ (TO 2/23)
 
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 3/23)
 
 
 
V Dubí   16. 01. 2023
 
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí

Galerie

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-6.doc 18.01.2023 3.3 MB
ZM-2-TO-8.doc 18.01.2023 3.7 MB
ZM-2-TO-5.doc 18.01.2023 1.8 MB
ZM-2-TO-4.doc 18.01.2023 1.6 MB
ZM-4-TO-3.doc 18.01.2023 524.5 KB
ZM-4-SÚ-1.pdf 18.01.2023 226.9 KB
ZM-4-TO-2.pdf 18.01.2023 1.6 MB
ZM-4-TO-1.doc 18.01.2023 179 KB
ZM-4-SD-1.docx 18.01.2023 20.9 KB
ZM-4-MP-1.doc 18.01.2023 46 KB
ZM-4-MKZ-1.doc 18.01.2023 56 KB
ZM-3-FO-1.doc 18.01.2023 60 KB
ZM-2-TO-11.doc 18.01.2023 554.5 KB
ZM-2-TO-10.doc 18.01.2023 980 KB
ZM-2-TO-9.doc 18.01.2023 519.5 KB
ZM-2-TO-7.doc 18.01.2023 507.5 KB