Zpět

Zastupitelstvo č. 13

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 13. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 27. 03. 2024 od 17:30 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Pozemek p. č. 574/5 a části pozemků p. č. 564/26 a p. č. 564/25 k. ú. Dubí u Teplic – předžalobní výzva (TO 12/24)
Pozemky p. č. 688/2, p. č. 704/2, p. č. 716/2 k. ú. Dubí-Pozorka – revokace usnesení (TO 13/24)
Pozemek p. č. 519/18 k. ú. Dubí-Pozorka – revokace usnesení (TO 14/24)
 
 
  1. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 15/2024 (FO 7/24)
Rozpočtové opatření č. 17/2024 (FO 8/24)
Rozpočtové opatření č. 18/2024 (FO 9/24)
Rozpočtové opatření č. 19/2024 (FO 10/24)
 
 
 
  1. Různé
 
Odpis pohledávky vedené za spol. KAMSTAV, s.r.o. (FO 6/24)
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2024 (MKZ 1/24)
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Dubí (OŠ 1/24)
Podání žádosti o dotaci na projekt Oslavy 140 let Moldavské / Freiberské dráhy v rámci Fondu malých projektů, Interreg Česko-Sasko 2021-2027  (SD 1/24)
Členství v Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. (STAR 7/24)
MAS CÍNOVECKO o. p. s. – žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu MAP IV ORP Teplice (STAR 8/24)
Žádost o finanční příspěvek na opravu cest novosedlického hřbitova (STAR 9/24)
Dodatek č. 29 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 (TO 10/24)
Žádost paní Vaškové o dorovnání rozdílu mezd zaměstnanců (TO 11/24)
Zápis č. 10. ze dne 20. 02. 2024 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 7 ze dne 22. 01. 2024 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
Zápis č. 8 ze dne 12. 02. 2024 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
 
 
V Dubí   18. 03. 2024
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí
 

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-4-TO-11.doc 19.03.2024 2.8 MB
ZM-4-STAR-9-příspěvek hřbitov Novosedlice.doc 19.03.2024 2.1 MB
ZM-2-TO-14.doc 19.03.2024 3.5 MB
ZM-2-TO-12.doc 19.03.2024 2.5 MB
ZM-4-TO-10.doc 19.03.2024 303.5 KB
ZM-4-STAR-9-Příloha - smlouva.docx 19.03.2024 18.6 KB
ZM-4-STAR-8 - MAS CÍNOVECKO.docx 19.03.2024 23.1 KB
ZM-4-STAR-7-Montanregion Krušné hory.doc 19.03.2024 54 KB
ZM-4-SD-1.docx 19.03.2024 22.6 KB
ZM-4-OŠ-1 Příloha č. 1.docx 19.03.2024 46.5 KB
ZM-4-OŠ-1 OZV-školské obvody MŠ.doc 19.03.2024 45.5 KB
ZM-4-MKZ-1 příloha NEINVESTIČNÍ DOTACE 2024 s návrhy.doc 19.03.2024 263 KB
ZM-4-MKZ-1 Neinvestiční dotace 2024.doc 19.03.2024 46 KB
ZM-4-FO-6.docx 19.03.2024 37.2 KB
ZM-3-FO-10.doc 19.03.2024 89.5 KB
ZM-3-FO-9.doc 19.03.2024 55 KB
ZM-3-FO-8.doc 19.03.2024 57.5 KB
ZM-3-FO-7.doc 19.03.2024 56 KB
ZM-2-TO-13.doc 19.03.2024 165.5 KB