Zpět

Zastupitelstvo č. 12

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 12. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 24. 01. 2024 od 17:30 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
 
 
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295/2 a pozemky p. č. 295/6 a p. č. 295/7 k. ú. Cínovec                      (TO 2/24)
Bezúplatný převod pozemků p. č. 628/4, p. č. 628/5, p. č. 628/6 a p. č. 628/7 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 3/24)
Prodej pozemku st. p. č. 365 (součástí je stavba bez čp/če), části pozemků p. č. 303/2 a p. č. 317/8                         k. ú. Cínovec (TO 4/24)
Prodej části pozemku p. č. 410/9 k. ú. Dubí u Teplic (TO 9/24)
 
 
  1. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2024 (FO 1/24)
Rozpočtové opatření č. 2/2024 (FO 2/24)
Rozpočtové opatření č. 3/2024 (FO 3/24)
Rozpočtové opatření č. 4/2024 (FO 4/24)
 
 
  1. Různé
 
Náklady právního zastoupení (odměna advokáta) u bezvýsledných exekucí, které měl do 31.12.2022 ve správě Mgr. Milan Zuna (FO 5/24)
Schválení spoluúčasti města na programu prevence kriminality (MP 1/24)
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM  (OVV 1/24)
Smlouva č. 4000253459 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související s GasNet s.r.o. pro akci „Vybudování kanalizace vč. opravy komunikace v ul. Pod Lesem, Mstišov“                         (TO 1/24)
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Dubí, 1. etapa – výběr zhotovitele (TO 5/24)
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 6/24)
Dodatek č. 6 k příkazní smlouvě č. 284/2017 uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník                 v platném znění s Ivou Vaškovou s.r.o. (TO 7/24)
Dodatek č. 28 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013  (TO 8/24)
Zápis č. 9 ze dne 11. 12. 2023 z jednání finančního výboru ZM Dubí
 
 
V Dubí   16. 01. 2024
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí
 

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-4.doc 18.01.2024 9 MB
ZM-4-TO-8.doc 18.01.2024 4.1 MB
ZM-4-TO-6.doc 18.01.2024 5.7 MB
ZM-4-TO-5.doc 18.01.2024 2.9 MB
ZM-4-TO-1.pdf 18.01.2024 2.2 MB
ZM-2-TO-3.doc 18.01.2024 3.4 MB
ZM-4-TO-7.doc 18.01.2024 1.8 MB
ZM-4-OVV-1 odměny neuvolněným členům ZM 2024.docx 18.01.2024 26.3 KB
ZM-4-MP-1.doc 18.01.2024 46.5 KB
ZM-4-FO-5.docx 18.01.2024 32.8 KB
ZM-4-FO-5 Příloha č.1.xlsx 18.01.2024 12.3 KB
ZM-3-FO-4.doc 18.01.2024 59.5 KB
ZM-3-FO-3.doc 18.01.2024 59.5 KB
ZM-3-FO-2.doc 18.01.2024 60 KB
ZM-3-FO-1.doc 18.01.2024 59.5 KB
ZM-2-TO-9.doc 18.01.2024 1 MB
ZM-2-TO-2.doc 18.01.2024 730.5 KB