Zpět

Zastupitelstvo č. 11

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 11. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 06. 12. 2023 od 16:00 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
 
 
Program:
 
(bod 1-4: neprojednané materiály z 9. ZM ze dne 08.11.2023)
 
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 60/23)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 61/23)
Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 94, p. č. 434/1, p. č. 444, p. č. 445, p. č. 446 a p. č. 1169/3                    k. ú. Cínovec (TO 62/23)
Uzavření darovacích smluv na pozemky v lokalitě Barborka sever 45 RD (TO 63/23)
Návrh na podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p. č. 526 a části pozemku p. č. 530 k. ú. Dubí-Pozorka a pozemků p. č. 90/1 a p. č. 90/2 k. ú. Cínovec (TO 66/23)
Bezúplatný převod pozemku p. č. 4569/8 k. ú. Teplice (TO 68/23)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 70/23)
 
 
  1. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 74/2023 (FO 28/23)
 
 
  1. Různé
 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (FO 27/23)
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2024 (OŠ 14/23)
Volba členů a předsedy Kontrolního výboru (STAR 4/23)
Návrh na poskytování odměn dobrovolným hasičům města za zásahy na území města (TAJ 3/23)
Vyhodnocení ankety a zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí (TO 64/23)
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 65/23)
Rekonstrukce bytu ve 3. NP, Mírová 92 (TO 67/23)
Zápis č. 6 ze dne 18. 09. 2023 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 7 ze dne 26. 09. 2023 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 6 ze dne 02. 10. 2023 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
  
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Prodej pozemku p. č. 587, součástí je stavba bez čp/če, garáž k. ú. Dubí u Teplic (TO 71/23)
Prodej pozemku p. č. 288/2 k. ú. Běhánky (TO 72/23)
Prodej pozemků p. č. 468 a p. č. 469 k. ú. Mstišov (TO 73/23)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 410/9 k. ú. Dubí u Teplic (TO 74/23)
 
  1. Rozpočtové opatření
Nebyl předložen žádný materiál
 
  1. Různé
Zápis č. 8 ze dne 08. 11. 2023 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Návrh rozpočtu města Dubí na rok 2024 (FO 29/23)
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu (FO 30/23)
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (FO 31/23)
Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 97/2011 s Českým porcelánem, a. s. (MKZ 8/23)
Směrnice č. 07/2023 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Dubí (MKZ 9/23)
Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 u příspěvkových organizací (OŠ 3/23)
Schválení akce „Zpracování PD – patrová nástavba na budově ZŠ, Dubí 1, Školní náměstí čp.588“ (TO 75/23)
Informace o pozastavení investiční akce „Vybudování kanalizace vč. opravy komunikace v ul. Pod Lesem, Mstišov" (TO 76/23)
Dodatek č. 27 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 (TO 77/23)
Uzavření Smlouvy č. 398/2023 o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ a.s. (TO 78/23)
 
 
 
V Dubí   29. 11. 2023
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí
 

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-4-TO-65.doc 04.12.2023 44.7 MB
ZM-2-TO-66.doc 04.12.2023 6.7 MB
ZM-6-TO-73.doc 04.12.2023 4.1 MB
ZM-2-TO-63.doc 04.12.2023 4.2 MB
ZM-2-TO-70.doc 04.12.2023 3.5 MB
ZM-2-TO-61.doc 04.12.2023 3.5 MB
ZM-8-FO-29 příloha.pdf 04.12.2023 867.4 KB
ZM-8-MKZ-9 PŘÍLOHA 2 žádost o dotaci.pdf 04.12.2023 155.9 KB
ZM-8-MKZ-9 PŘÍLOHA 3 formulář vyúčtování dotace.pdf 04.12.2023 102.9 KB
ZM-8-TO-78.doc 04.12.2023 197 KB
ZM-8-TO-77.doc 04.12.2023 370.5 KB
ZM-8-TO-76-23 Pod Lesem.docx 04.12.2023 19.4 KB
ZM-8-TO-75 PD čp.588 ZŠ D1-23.docx 04.12.2023 17.4 KB
ZM-8-MKZ-9 Zásady pro poskytování dotací.doc 04.12.2023 47 KB
ZM-8-OŠ-3 Rozpočet+střednědobé výhledy.doc 04.12.2023 52.5 KB
ZM-8-MKZ-9 PŘÍLOHA 1 Zásady pro poskytování dotací.pdf 04.12.2023 275.7 KB
ZM-8-MKZ-8 PŘÍLOHA Návrh Dodatku č.3_nový.pdf 04.12.2023 149.3 KB
ZM-8-MKZ-8 Dodatek č. 3 ke smlouvě s ČP.doc 04.12.2023 48.5 KB
ZM-8-FV č. 8 - zápis.pdf 04.12.2023 1.4 MB
ZM-8-FO-31.doc 04.12.2023 64 KB
ZM-8-FO-30.doc 04.12.2023 59 KB
ZM-8-FO-29.doc 04.12.2023 46.5 KB
ZM-6-TO-74.doc 04.12.2023 1.4 MB
ZM-6-TO-72.doc 04.12.2023 585.5 KB
ZM-6-TO-71.doc 04.12.2023 818.5 KB
ZM-4-TO-67.doc 04.12.2023 1.1 MB
ZM-4-TO-64.doc 04.12.2023 258.5 KB
ZM-4-TAJ-3-JSDH.doc 04.12.2023 67 KB
ZM-4-STAR-4.docx 04.12.2023 27.4 KB
ZM-4-OŠ-2 Pampeliška.doc 04.12.2023 77 KB
ZM-4-KV-6.- protokol (02.10.2023).docx 04.12.2023 19.5 KB
ZM-4-FV-7-zápis (26.09.2023).pdf 04.12.2023 1.2 MB
ZM-4-FV-6-zápis (18.09.2023).pdf 04.12.2023 577.7 KB
ZM-4-FO-27.doc 04.12.2023 79 KB
ZM-3-FO-28.doc 04.12.2023 59.5 KB
ZM-2-TO-68.doc 04.12.2023 1.4 MB
ZM-2-TO-62.doc 04.12.2023 1.1 MB
ZM-2-TO-60.docx 04.12.2023 31.3 KB