Zpět

Zastupitelstvo č. 1

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 1. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat v pondělí dne 12. 12. 2022 od 18:00 hodin
zasedací místnosti MěÚ Dubí.
 
 
 
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
 
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 117/5 k. ú. Dubí u Teplic (TO 58/22)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 612/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 59/22)
 
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 128 k. ú. Běhánky (TO 60/22)
 
Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 959/1 k. ú. Dubí u Teplic  (TO 61/22)
 
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 537/1 k. ú. Cínovec (TO 62/22)
 
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 537/1 k. ú. Cínovec  (TO 63/22)
 
Prodej pozemku p. č. 322 k. ú. Drahůnky  (TO 64/22)
 
Bezúplatný převod pozemku p. č. 4569/8 k. ú. Teplice  (TO 65/22)
 
Směna pozemků p. č. 246/4, p. č. 1158/7 a části pozemku p. č. 1158/11 za část pozemku p. č. 333/4 vše                  k. ú. Cínovec  (TO 66/22)
 
Prodej části pozemku p. č. 653 k. ú. Dubí-Bystřice  (TO 67/22)
 
Zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 11 za část pozemku p. č. 464 oba k. ú. Běhánky  (TO 68/22)
 
Zveřejnění záměru prodat tři části pozemku p. č. 660/1 k. ú. Dubí-Bystřice  (TO 69/22)
 
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 183 k. ú. Dubí-Pozorka  (TO 70/22)
 
Bezúplatný převod pozemku p. č. 510/10 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 71/22)
 
Nabídka na odkoupení části pozemku p. č. 664/1 k. ú. Dubí-Bystřice  (TO 72/22)
 
Odkoupení pozemku p. č. 447/11 k. ú. Mstišov  (TO 75/22)
 
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 408/2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 76/22)
 
Veterinární ordinace v 1NP Krušnohorská 41/15, Dubí - revokace (TO 77/22)
 
Zveřejnění záměru prodat objekt bývalé požární zbrojnice stojící na pozemku st. p. č. 365, část pozemku                        p. č. 303/2 a část pozemku p. č. 317/8 vše k. ú. Cínovec  (TO 78/22)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 83/2022 (FO 40/22)
Rozpočtové opatření č. 84/2022 (FO 41/22)
 
  1. Různé
 
Pravidla rozpočtového provizoria města Dubí (FO 42/22)
 
Zápis č. 1 ze dne 28. 11. 2022 z jednání finančního výboru ZM Dubí
 
Návrh rozpočtu města Dubí na rok 2023 (FO 43/22)
 
Žádost o splátkový kalendář (FO 44/22)
 
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2023 (OŠ 5/22)
 
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 u příspěvkových organizací  (OŠ 6/22)
 
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR, Podpora terénní práce pro rok 2023 (OŠ 7/22)
 
Poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek (TAJ 2/22)
 
Zastupování Města na valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti, a. s. (TAJ 3/22)
 
Zastupování Města na valných hromadách Mikroregionu Cínovec (TAJ 4/22)
 
Uzavření dodatku č.2 SoD č. 252/2022 - „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová ul.192“ (TO 73/22)
 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 74/22)
 
Dodatek (TO 78/22)
 
Zápis č. 1 ze dne 16. 11. 2022 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
 
 
 
 
V Dubí   02. 12. 2022
 
 
                                                                                                                        Ing. Jiří Kašpar
                                                                                                                    starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-78.docx 07.12.2022 11.9 MB
ZM-2-TO-69.doc 07.12.2022 5.5 MB
ZM-2-TO-64.doc 07.12.2022 5 MB
ZM-2-TO-61.doc 07.12.2022 4.2 MB
ZM-2-TO-72.doc 07.12.2022 3.3 MB
ZM-2-TO-75.doc 07.12.2022 3.7 MB
ZM-2-TO-71.doc 07.12.2022 2.5 MB
ZM-2-TO-63.doc 07.12.2022 2.5 MB
ZM-2-TO-62.doc 07.12.2022 2.5 MB
ZM-2-TO-59.doc 07.12.2022 3.2 MB
ZM-4-TO-74.doc 07.12.2022 68 KB
ZM-4-TO-73 KaSS.doc 07.12.2022 49.5 KB
ZM-4-TAJ-4-Jmenování členů Mikroregionu Cínovec.doc 07.12.2022 62.5 KB
ZM-4-TAJ-3-Zastupování města na valné hromadě SVS.doc 07.12.2022 41.5 KB
ZM-4-TAJ-2-Peněžitý dar Krtek - Shiffnederová.doc 07.12.2022 70.5 KB
ZM-4-SD-7 - NA STOLE.docx 07.12.2022 21.2 KB
ZM-4-OŠ-7 TP 2023.doc 07.12.2022 53.5 KB
ZM-4-OŠ-6 Rozpočet+střednědobé výhledy.doc 07.12.2022 52 KB
ZM-4-OŠ-5 Pampeliška.doc 07.12.2022 76.5 KB
ZM-4-FO-44.docx 07.12.2022 51.9 KB
ZM-4-FO-43.doc 07.12.2022 45.5 KB
ZM-4-FO-42.doc 07.12.2022 43.5 KB
ZM-3-FO-41.doc 07.12.2022 56 KB
ZM-3-FO-40.doc 07.12.2022 58.5 KB
ZM-2-TO-77.docx 07.12.2022 22.1 KB
ZM-2-TO-76.doc 07.12.2022 1.6 MB
ZM-2-TO-70.doc 07.12.2022 1.4 MB
ZM-2-TO-68.doc 07.12.2022 998.5 KB
ZM-2-TO-67.doc 07.12.2022 977 KB
ZM-2-TO-66.doc 07.12.2022 498.5 KB
ZM-2-TO-65.doc 07.12.2022 1.4 MB
ZM-2-TO-60.doc 07.12.2022 506.5 KB
ZM-2-TO-58.doc 07.12.2022 997 KB