Zpět

Podpora Městské policie Dubí

Zpět na seznam článků

Ústecký kraj v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 poskytl Městu Dubí ze svého rozpočtu dotaci ve výši 150 000,- Kč na projekt „Podpora Městské policie Dubí“