Zpět

Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí

Zpět na seznam článků

Název projektu: Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016476

Na projekt je poskytována podpora EU.

Účelem projektu je participace obyvatel Pozorky, aktivizovat je, posilovat jejich kompetence a připravenost k řešení vlastních problémů, zvyšovat jejich podíl na rozhodování a přejímání odpovědnosti a budovat takové aktivity, intervence a vazby, které budou odpovídat jejich potřebám.

Projekt je realizován od května 2020 do 30. 6. 2022.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
plakát POZKOMPRAC.PDF 30.11.2020 70.7 KB