Zpět

Mikroregion Cínovec

Zpět na seznam článků
Mikroregion Cínovec

Projekt - Úloha obcí při realizaci regionální politiky, využití národních a evropských zdrojů; příklady dobré praxe, výměna zkušeností

Program MMR: "Podpora obnovy venkova 2012"

Dotační titul č, 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova.


Pozvánka II.pdf

Pozvánka I.pdf


Cílem projektu je zvýšení znalostí starostů, členů rad, členů zastupitelstev - zejména členů výborů a komisí obcí sdružených ve svazku obcí Mikroregion Cínovec i všech ostatních spolupracujících svazků obcí, obcí a měst v oblasti implementace principů regionální politiky do každodenního života na venkově. S tím souvisí i další neméně důležitý cíl spočívající ve zvýšení absorpční kapacity sdružených obcí a měst při využívání finanční pomoci pro obnovu a rozvoj venkova z národních i evropských zdrojů.

Předmětem projektu je příprava a realizace čtyř interaktivních seminářů spojených s panelovou a řízenou diskuzí zaměřených na následující klíčové tématické okruhy:

1) Regionální politika Evropské unie a Strategie regionálního rozvoje České republiky, současný i budoucí vývoj, nástroje pro jejich provádění

2) Společná zemědělská politika, II.pilíř- rozvoj venkova, Program rozvoje venkova, současný a buoucí vývoj

3) Zhodnocení dosavadních výsledků využívání evropských i tuzemských programů pro obnovu a rozvoj venkova a výsledků vzájemné spolupráce v rámci společného území

4) Prezentace příkladů dobré praxe - úspěšných projektů realizovaných v rámci území - panelová diskuze

5) Řízená diskuze - výměna zkušeností z přípravy projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, jejich realizace a zajištění udržitelnosti v období po
skončení dotace

Přínosem projektu bude především další zvýšení povědomí starostů obcí a dalších členů rad a zastupitelstev o regionální politice EU i ČR a nástrojích k její realizaci -strukturálních fondech i Společné zemědělské politice a osvojení základních postupů pro výběr dobrých projektů a zpracování žádostí o dotace.

Dopadem projektu bude zvýšení absorpční kapacity území Svazků obcí Mikroregion Cínovec ( Dubí, Proboštov, Novosedlice) a přilehlého okolí s více než 40 000 obyvateli pro realizaci svých rozvojových strategií zaměřených na zvyšování kvality života lidí a lepší využití potenciálu území pro zlepšení ekonomiky a zaměstnanosti, zejména cestou zvýšení turistického ruchu a podporou malého a středního podnikání na venkově.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
MR Cínovec - Rozpočtové opatření č. 1 2022 - schválené.pdf 19.12.2022 153.8 KB
MR Cínovec - Rozpočet mikroregionu Cínovec na rok 2023 - schválený.pdf 19.12.2022 134 KB
MR Cínovec - návrh rozpočtu MR Cínovec na rok 2023.pdf 02.12.2022 186.8 KB
MR Cínovec - Schválený závěrečný účet za rok 2021.pdf 28.06.2022 4.1 MB
MR Cínovec - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Cínovec za rok 2021.pdf 08.06.2022 4.3 MB
MR Cínovec - Rozpočtové opatření č. 1-2021.pdf 15.12.2021 137.3 KB
MR Cínovec - Schválený rozpočetna rok 2022.pdf 15.12.2021 195 KB
MR Cínovec -Návrh rozpočtu na rok 2022.pdf 26.11.2021 133.2 KB
MR Cínovec - Schválený závěrečný účet za rok 2020.pdf 30.06.2021 4 MB
MR Cínovec - Návrh závěrečného účtu z rok 2020.pdf 09.06.2021 231.1 KB
MR Cínovec - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR Cínovec rok 2020.pdf 09.06.2021 2.9 MB
MR Cínovec - Schválený střednědobý výhled na období 2023-2026.pdf 03.02.2021 750.8 KB
MR Cínovec - Rozpočtové opatření č. 12020.docx 22.12.2020 14.1 KB
MR Cínovec - Schválený rozpočet MR Cínovec na rok 2021.docx 22.12.2020 14.7 KB
MR Cínovec - Návrh střednědobého výhledu na 2023-2026.pdf 22.12.2020 66.3 KB
Mikroregion Cínovec - návrh rozpočtu na rok 2021.pdf 02.12.2020 226.3 KB
MR_Cínovec_rozpočet 2020.pdf 29.09.2020 25.3 KB
Návrh rozpočtu na rok 2020.xlsx 29.09.2020 14.1 KB
MR_Cínovec_ZÚ2019_zprava o vysledku hospodaření.pdf 29.09.2020 2.5 MB
MR_Cínovec_Návrh rozpočtového výhledu na 2019-2022.pdf 29.09.2020 637.2 KB
MR_Cínovec_Návrh závěrečného účtu za rok 2019.pdf 29.09.2020 580.3 KB
MR_Cínovec_Schválený rozpočet MR Cínovec na rok 2019.pdf 29.09.2020 544.6 KB
Návrh rozpočtu MR Cínovec 2019.xlsx 29.09.2020 10.8 KB
MR_Cínovec_Schválený střednědobý výhled mikroregionu Cínovec na období 2019-2022.pdf 29.09.2020 639.8 KB
Závěrečný účet za rok 2018.pdf - 325.4 KB
MR_Cínovec_Návrh závěrečného účtu MR Cínovec za rok 2018.pdf 29.09.2020 579.9 KB
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Cínovec za rok 2016 - usnesení č. 08 2017 dne 22.6.2017.pdf - 5.3 MB
Schválený rozpočet Mikroregionu Cínovec 2017.xlsx - 9.5 KB
Návrh rozpočtu 2017.xlsx 29.09.2020 11.7 KB
Rozpočtový výhled 2014-2018 schválený 14.6.2013.docx - 13.1 KB