Zpět

Bystřice

Zpět na seznam článků

Původně zemědělská vesnice, rozkládající se na obou březích stejnojmenného potoka se v historických materiálech připomíná v roce 1502 (Wistritz). Největší rozkvět obce nastal od 80. let 19. století a je úzce spjat s rozvojem sklářského průmyslu. Byl to hlavně komplex skláren Inwald, uhelný důl, železárna, chemička, porcelánka a další provozy. Obec byla až do roku 1960 samostatná, přičemž od roku 1950 byly k ní připojeny i obce Drahůnky a Běhánky. V té době také nesla úřední název Horská Bystřice. Vývoj této části obce byl po II. světové válce poznamenán hlubinnou těžbou dolu Jaroslav, která značně zdevastovala území ve směru k Běhánkám a Drahůnkám a na dlouhou dobu limitovala její možný rozvoj k východu. Určité oživení v minulých desetiletích bylo vázáno na individuální výstavbu rodinných domků a domků typu Okal. V této oblasti také vznikl rozsáhlý a komplexně vybavený sportovní areál TJ Rudolfova Huť - Dubí. Právě rekreační a sportovní činnost je dnes dominantou této části města. V rámci rozsáhlých investičních akcí zde byla provedena plynofikace a kanalizace, rekonstruována vodovodní síť a komunikace. I zde byl v současné době zaznamenán znatelný pokrok, mění se kvalita bydlení i když je zde řada objektů IV. bytové kategorie s početnou rómskou komunitou. V současné době zde bydlí 1.190 stálých obyvatel. V Bystřici se nachází soukromé osmileté Gymnázium J. A. Komenského s.r.o., Základní umělecká škola Dubí II. a zájmové Občanské sdružení Dubíčko.

GPS: 50°40'9.56"N, 13°48'10.06"E
Bod zájmu:
Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Vozíčkář, Školní kolektiv
Jak: Autem, Na kole, Pěšky, Na inline bruslích, Na vozíku

Galerie