Zpět

Dubí

Zpět na seznam článků

Město Dubí se rozkládá na úbočí Krušných hor v nadmořské výšce 350 – 450 m. Je položeno v údolí, ohraničeném Mlýnským vrchem na východě a Srnčím vrchem na západě. Části údolí zvaném Jezerní důl protéká řeka Bystřice, druhá část se táhne k severovýchodu a protéká jí potok Bystřička. Prvé zmínky o Dubí jsou z let 1494 - 1498. Jméno města Dubí se odvozuje od rozsáhlých dubových lesů. V 16. století se město stalo natrvalo součástí teplického panství. V roce 1592 odkoupil Radoslav Vchynský od Rudolfa II. další část lesnatého dubského katastru, založil zde velkou oboru a údajně dal postavit myslivnu Barvář.

Po smrti Viléma Kinského připadlo panství do rukou císařského maršálka Jana Aldringena. Nejstarší usedlosti v Dubí, bohužel již nedochovanou, byl „Buschmühle“. Počátkem 17. století byl v provozu papírenský mlýn, papír z tohoto mlýna se vyvážel především do Saska.
V roce 1652 začal proudit přes Dubí po staré formanské cestě, vedoucí přes Cínovec do Drážďan, vývoz veškerého obilí z Teplic do Saska.
Po dokončení silnice Dubí – Teplice, koncem 18. století, se Dubí stalo cílem výletů teplických lázeňských hostů.
Dobudováním silnice Dubí - Cínovec v letech 1849 - 1851 se zkvalitnilo spojení se sousedním Saskem.
V roce 1853 byla postavena první škola č. p. 86, jednalo se o německou školu, česká škola zde nebyla a děti mohly navštěvovat českou školu v Běhánkách.
V Dubí žili převážně Němci, ještě roku 1900 tvořili Češi pouhá 4% obyvatel obce. Počátky Dubí, jako lázeňského místa, spadají do roku 1860, kdy je navštívil továrník Anton Tschinkel.
V roce 1864 zakoupil mlýn „Buschmühle“ a na jeho pozemku vybudoval továrnu na porcelán.
Setkal se s balneologem Josefem Löschnerem, který mu vnukl myšlenku zřídit zde klimatické lázně. První vodoléčebný ústav vystavěl na místě hostince Diana a sloužil pacientům od roku 1862 do roku 1885.
Později zde byla vybudována dvě další lázeňská zařízení. V květnu roku 1879 byly založeny Tereziny lázně v Dubí.
 
Město Dubí je územní samosprávný celek složený ze sedmi částí (dříve samostatných obcí) Dubí, Běhánky, Bystřice, Drahůnky, Cínovec, Mstišov a Pozorka. V současné době má 7780 obyvatel a je známo jako lázeňské středisko s rozvíjející se turistickou infrastrukturou.

 Ve městě působí i několik podniků, zabývajících se sklářskou výrobou a výrobou porcelánu. Nejznámější je Český porcelán, a. s., kde vznikla výroba světoznámého „Cibuláku“.