Zpět

Volby do zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022

Zpět na seznam článků

První zasední Okrskových volebních komisí se bude konat dne 31.8.2022 od 16:00 hod. v Lidovém domě Dubí (KaSS), Sadová 192, 417 03 Dubí - Pozorka.

Školení zapisovatelů a vylosovaných předsedů a místopředsedů k zásadám hlasování a k systému a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 15. září od 9:00 hod. v Malém sále Krušnohorského divadla v Teplicích.

Informace pro voliče s onemocněním covid-19:
Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.

Dokumenty