Zpět

OS v Teplicích: Otevření nového informačního centra

Zpět na seznam článků

Vážení,
dovoluji si Vás informovat, že – s účinností od 3. května 2021 – Okresní soud v Teplicích otevírá nové informační centrum. Účelem jeho zřízení je v prvé řadě zkvalitnění veřejné služby nejenom účastníkům soudních řízení a jejich zástupcům, ale i široké odborné i laické veřejnosti vstupující do kontaktu se zdejším soudem. Prakticky veškerá komunikace (včetně nahlížení do spisů), která doposud často probíhala na úrovni příslušných soudních kanceláří, by nově měla být realizována jen prostřednictvím informačního centra. To se nachází v přízemí soudní budovy, v rozšířených a zrekonstruovaných prostorách, do kterých se vstupuje stejně jako do původního informačního střediska.

Informační centrum zejména
- vyřizuje telefonické a osobní dotazy oprávněných osob ohledně vedených řízení,
- vykonává činnosti podatelny (příjem osobně doručených podání),
- vyznačuje doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí,
- organizuje a realizuje nahlížení do soudních spisů a dohlíží nad jejich řádným průběhem,
- k žádosti oprávněné osoby pořizuje kopie součástí soudních spisů,
- vyřizuje žádosti oprávněných osob o lustrace věcí vedených u zdejšího soudu.
Nahlížení do soudního spisu je nutné předem dohodnout na konkrétní termín (telefonicky, popř.
písemně).
Pořizování kopií součástí spisu je zpoplatněno dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
- bezúplatně je však možno pořizovat kopie prostřednictvím vlastního fotoaparátu.

Úřední hodiny informačního centra soudu (včetně nahlížení do spisu) jsou určeny takto:
pondělí 7:00 – 11:30 hod. 12:30 – 16:30 hod.
úterý 7:00 – 11:30 hod. 12:30 – 15:00 hod.
středa 7:00 – 11:30 hod. 12:30 – 16:00 hod.
čtvrtek 7:00 – 11:30 hod. 12:30 – 15:00 hod.
pátek 7:00 – 11:30 hod. 12:30 – 14:00 hod.

Příjem podání informační centrum zajišťuje i v čase od 11:30 do 12:30 hod.
Posledního klienta informační centrum přijme zpravidla 15 minut před koncem úředních hodin.

Kontaktní údaje informačního centra jsou následující:
tel.: 417 599 111
e-mail: info@osoud.tep.justice.cz

S pozdravem
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Sdělení-infocentrumOSTeplice.pdf 29.04.2021 160 KB