Zpět

Důležité informace

Splašková kanalizace - Dubí, Drahůnky

Pátek, 22.03.2024

Investiční akce „Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace“ V 16. týdnu t.r. bude vybranému zhotoviteli – f. TELKONT s.r.o., předáno staveniště  pro zhotovení investiční akce s názvem „Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace“. Stavba dle stanoveného harmonogramu bude probíhat 16 měsíců a její celkové náklady činí 22.570.867,08 Kč bez DPH. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Změna harmonogramu svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí

Čtvrtek, 06.06.2024

Svoz BIO nádob se přesouvá od 1.6.2024 na lichý týden v sobotu. První svoz v novém termínu proběhne v sobotu 8.6.2024.  Do nádoby na bioodpad patří: zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať zeleniny, kuchyňský odpad, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny Do nádoby na bioodpad NEpatří: komunální odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady …

Přejít na stránku: 1