Zpět

Deratizace

Zpět na seznam článků

Město Dubí oznamuje občanům,

že na území města Dubí bude provedena v termínu od 23. října 2023 do 3. listopadu 2023 podzimní část povrchové deratizace  

Město Dubí zabezpečí deratizační práce v objektech, které vlastní město a na vybraných veřejných prostranstvích. Pro zabezpečení maximální účinnosti deratizace by bylo vhodné, aby se zapojili i vlastníci a správci bytových i nebytových objektů ve městě. Deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při zvýšeném výskytu hlodavců (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). 

Občané, kteří mají zájem o provedení deratizačních prací ve svých objektech, mohou nahlásit svou adresu a tel.číslo deratizační firmě ASPRA - Dubí - tel. 739 617 433. 

Na místech přístupných veřejnosti budou nástrahy umístěny do jedových staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Deratizované objekty a prostory i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou označené výstražným návěstím.

Deratizace bude provedena za použití chemických deratizačních prostředků schválených hlavním hygienikem ČR, které nejsou klasifikovány jako jedy. Jsou však při případném požití většího množství zdraví škodlivé, proto je třeba v průběhu deratizace zajistit zvýšený dohled nad dětmi a chovanými zvířaty. V době provádění deratizace je nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti občanů k případnému požití deratizační látky, je nutné vyhledat lékaře.

 

Město Dubí, technický odbor

Eva Vítková  tel.: 417 554 623