Zpět

Důležité informace

Splašková kanalizace - Dubí, Drahůnky

Pátek, 22.03.2024

Investiční akce „Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace“ V 16. týdnu t.r. bude vybranému zhotoviteli – f. TELKONT s.r.o., předáno staveniště  pro zhotovení investiční akce s názvem „Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace“. Stavba dle stanoveného harmonogramu bude probíhat 16 měsíců a její celkové náklady činí 22.570.867,08 Kč bez DPH. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Informace k harmonogramu svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí

Úterý, 27.02.2024

Hnědé nádoby na bioodpad budou na základě projeveného zájmu občanů přistavovány k jednotlivým nemovitostem v posledním únorovém týdnu. První svoz s frekvencí výsypu 1x za 14 dní bude zahájen 13. března 2024 a následně každý lichý týden ve středu.  V zimním období (prosinec, leden a únor) bude svoz probíhat pouze 1 x měsíčně a to každou první lichou středu v měsíci. První zimní svoz proběhne 4.12.2024. Do nádoby na bioodpad patří: zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať zeleniny, kuchyňský odpad, …

Přejít na stránku: 1