Zpět

Žádost o darování vánočního stromu a chvojí

Zpět na seznam článků

Žádost o darování vánočního stromu a chvojí

 

Uvažujete-li v nejbližší době o kácení jehličnatého stromu, který se nachází na vašem pozemku, nabídněte nám jej jako vánoční strom ke kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie. Strom by měl být 8 – 10 metrů vysoký, pravidelně rostlý, smrk nebo jedle, v místě dostupném pro příjezd autojeřábu, nákladní soupravy a autoplošiny nutných pro jeho pokácení a převoz.

 

Uvítáme rovněž nabídku většího množství smrkového nebo jedlového chvojí pro výzdobu adventního věnce na prostranství před kostelem.

 

Pro výše uvedené kontaktujte zaměstnance technického odboru Městského úřadu Dubí, p. Jačku, tel. 417 554 647, mob. 778 752 588, e-mail: jacka@mesto-dubi.cz.