Zpět

Vzpomínka na Ing. Vladimíra Feixe

Zpět na seznam článků

Toto pondělí 15. března se město Dubí probouzelo do velmi pochmurného dne, protože městem se začala rozšiřovat velmi smutná zpráva, zpráva o úmrtí člověka, který pro město Dubí tolik vykonal, tolik přinesl podnikatelskému prostředí, tolik znamenal ve své profesi…

Nechce se stále té zprávě uvěřit, ale bohužel, o panu Ing. Vladimíru Feixovi již budeme hovořit v minulém čase, ačkoliv jeho stopy v našem městě, a nejen zde, jsou a zůstanou  nesmazatelnými.

Zpráva o úmrtí pana Ing. Vladimíra Feixe přišla naprosto nečekaně, my, co jsme s ním byli v kontaktu, jsme se dívali do budoucnosti, plánovali naše společná setkání, ať již profesní, či osobní, přátelská…

Osud tomu chtěl jinak a ona pomyslná kniha jeho života se v ranních hodinách 15. března t. r. na rozepsané 89. straně uzavřela…

Jen stěží bychom v našem městě našli člověka, který by jeho jméno neznal. Těžko bychom hledali nějakou oblast života města Dubí, kterou svou prací nepoznamenal. Vždyť prakticky do svých posledních dnů na tomto světě zůstal věrný svému dílu, dílu, které budoval neuvěřitelných 74 let, kdy ve svých 15 letech nastoupil do učení v oboru keramik modelář do tehdejší Blochovky a svou pílí a houževnatostí vystoupal až na příčky nejvyšší... Když tehdy poprvé ve svém životě překročil bránu této továrny, zřejmě si jako 15 letý chlapec neuvědomil, že mu začíná etapa jeho profesního života, které zůstane věrný, která ho bude naplňovat a přinášet mu spokojenost a radost ze svého díla. A pan Ing. Feix se nejen za svým dílem, ale též za svým životem vždy mohl ohlédnout a s ním i my všichni, kdo jsme měli tu čest ho poznat, spolupracovat s ním, být s ním v kontaktu nejen jako „s generálním“, ale též jako s Vladimírem…, a že si město Dubí jeho díla vážilo a váží, mu vyjádřilo – jako prvnímu -  udělením titulu „Čestný občan města Dubí“ a toto prvenství stejně jako ta další, která jsou spjata s jeho profesí, mu navždy zůstanou…

Všem jeho nejbližším vyjadřujeme svou hlubokou soustrast a budeme vždy s nesmírnou úctou na pana Ing. Vladimíra Feixe vzpomínat. Jeho dílu se můžeme poklonit a říci:

„Děkujeme.“

 

                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Petr Pípal, starosta