Zpět

Vyhodnocení ankety

Zpět na seznam článků

Vyhodnocení ankety.


Průzkum zájmu o zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí.

Anketa byla zveřejněna na webových a facebookových stránkách města a v srpnovém a zářijovém vydání Dubského zpravodaje s možností vyjádření se do 30.9.2023.
Celkem se ankety zúčastnilo 260 respondentů. Z tohoto počtu 252 občanů má zájem o přistavení hnědé nádoby na bioodpad k nemovitosti a 8 občanů zájem nemá.
O zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob od jednotlivých nemovitostí rozhodne Zastupitelstvo města Dubí.

Technický odbor