Zpět

Uzavírka Ruské ulice v úseku od křižovatky s ul. Střední po křižovatku s ul. K. H. Borovského

Zpět na seznam článků

Vážení občané, tak jak se pomalu blíží dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Ruská, přinášíme vám aktuální informaci o termínu znovu zprůjezdnění této ulice.

Původní termín dokončení stavby je aktuálně, z důvodu výskytu nepředpokládaných víceprací, posunut z 31.8. na 30.9.2022. Následně měl být ze strany Ředitelství silnic a dálnic zrekonstruován povrch vozovky Ruské ulice v úseku od okružní křižovatky s ulicemi Novosedlická a Mírová po křižovatku s ulicí K.H.Borovského. Jelikož však ze strany ŘSD k této rekonstrukci nedojde, bude muset povrchy v úseku dotčených stavbou obnovovat její zhotovitel. Předpokládaný termín fyzického dokončení a znovuotevření ulice Ruská pro veškerý provoz je 15.11.2022.