Zpět

Strategický plán rozvoje města

Zpět na seznam článků

SPOLEČNĚ TVOŘÍME BUDOUCNOT NAŠEHO MĚSTA

Vážení občané,

 Dubí se rozhodlo vytvořit Strategický plán rozvoje města. K čemu takový dokument je?

Řekne, jaké by naše město mělo být v příštích deseti letech. Co nejvíc pálí zdejší obyvatele?
Co je zapotřebí zlepšit? A o jaké silné stránky se můžeme opřít? Když se shodneme na společné vizi
a spojíme síly, bude z Dubí lepší město pro život.

Rozvoj města je nemyslitelný bez vaší účasti. Chceme znát váš názor, čerpat z vašich zkušeností
a třeba i pomoci vám uskutečnit vaše nápady. Máte řadu možností, jak se do přípravy strategického plánu zapojit.

  • Vyplňte dotazník, který najdete jako přílohu Dubského zpravodaje, dále bude k dispozici
    na webových stránkách a na sociálních sítích města. Dotazník lze také vyplnit on-line na webu města.
  • Příprava strategického plánu je otevřená pro všechny. Přijďte říct svůj názor na veřejné projednání.

https://www.survio.com/survey/d/T6B1U7K2H2A6V4H1V?fbclid=IwAR0DYmn39f7NvH61e6Bqp7Ua1nVUQZAy-EzUX-Z27KJoJnNZrWFwljc4bUA

 Veškeré informace ke strategickému plánu naleznete vždy včas na webu města, sekce „MĚSTO
– ROZVOJ A INVESTICE – STRATEGICKÝ PLÁN“. Zde se budou objevovat zpracované dokumenty, termíny akcí a další materiály. Aktuální zprávy si pochopitelně také přečtete v Dubském zpravodaji.

 Strategický plán rozvoje města Dubí se bude zpracovávat do května 2024. Jednou z prvních aktivit bude dotazníkové šetření. Velmi vás prosíme, zda byste vyplnili a odevzdali dotazníky nejpozději do 30. listopadu 2023.

Chcete vědět víc? Sledujte web města: www.mesto-dubi.cz, sekce „MĚSTO – AKTUALITY“. Kontaktní osobou na straně města je místostarosta Ing. Vít Rous.

Jedná se o připravovaný materiál, o jehož finální podobě bude rozhodovat Zastupitelstvo města Dubí.

Věříme, že vám budoucnost našeho města leží na srdci. Nyní máte možnost, jak ji ovlivnit. Budeme velmi rádi za vaši spolupráci – budoucnost Dubí vytváříme společně.