Zpět

Stammlager IVC (Stalag) - odhalení informační tabule dne 9.2.2021

Zpět na seznam článků

Město Dubí dne 9. února 2021 (cca v 10.00 hod.) odhalí informační tabuli v Tovární ulici v Dubí – Bystřici, která připomíná 80. výročí vzniku pracovního tábora pro válečné zajatce, označovaném STALAG IV C. Informace jsou poskytnuty v 6 jazykových mutací. Věříme, že tato tabule uctí památku válečných zajatců z mnoha států Evropy a bude připomínat pohnuté události historie Dubí a přiměje nás k zamyšlení, abychom si vážili doby míru.

Zajatecký tábor vznikl v únoru roku 1941 v obci Bystřice (Wistritz; dnes část města Dubí) a existoval až do osvobození Rudou armádou 8. 5. 1945. V tomto období prošlo táborem a jeho pobočkami cca 23.000 válečných zajatců, (30% Francouzů, 20% Britů, Srbů, Belgičanů, Holanďanů a Italů a 50% Sovětů). Po potlačení Slovenského národního povstání zde byli umístěni i slovenští partyzáni.

Stalag byl tábor pro řadové válečné zajatce a poddůstojníky, kteří byli dislokováni podle pracovního zařazení. Zpravidla v dolech, v průmyslových objektech a ve stavebnictví. Převážná většina pracovala mimo naše město, v tzv. Arbeitskomandech (v okolních  uhelných  dolech apod.), nejpočetnější část potom v litvínovské chemičce, tehdy v továrně na přeměnu hnědého uhlí na tolik potřebné pohonné hmoty, syntetický benzín a další produkty.

Už roku 1940 byli jako první do těchto míst přivezeni francouzští zajatci, aby  přestavěli  objekt  bývalé  porcelánky  firmy  "Krautzberger,  Mayer  und  Purkert  G.m.B.H. Wistritz  (K.M.P.,KAEMPE)“,  nynější  objekt  Řempo,  na  zajatecký  tábor. 

  Radek Kindl