Zpět

Rekonstrukce chodníku v ulici Ruská v Dubí

Zpět na seznam článků

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 31.3.2021 schválilo výsledek výběrového řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Dubí – rekonstrukce chodníku v ulici Ruská“.

V zadávacím řízení, kterého se zúčastnilo sedm uchazečů, uspěla firma TELKONT s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku. Celá akce bude stát 10.199.090,22 Kč vč.DPH,  město Dubí bude hradit ze svého rozpočtu částku 3.403.896,92 Kč a zbylých 6.795.193,30 Kč bude město čerpat formou dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. V současné době „běží“ dle zákona lhůta pro odvolání a až po jejím uplynutí bude podepsána smlouva o dílo s vybraným dodavatelem. Po vyřízení potřebných povolení k provedení prací bude zahájena stavba, cca v měsíci červnu tohoto roku.

 Technický odbor