Zpět

Projekt: Přijeďte k nám vlakem a autobusem na kus řeči

Zpět na seznam článků

Projekt:

Přijeďte k nám vlakem a autobusem na kus řeči
Kommt mit Bahn und Bus zu uns zum Plaudern

Fond malých projektů v programu Interreg Česko - Sasko 2021 – 2027

Správce Fondu: Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe

Číslo projektu:

EEL-0251-CZ-02-03-2024

Projektoví partneři:

Město Dubí

Město Altenberg

 

Projekt „Přijďte k nám na kus řeči“ navazuje na letité aktivity měst Dubí a Altenberg o setkávání lidí z obou stran hranice. Projekt má podpořit hlubší seznámí Němců s českou stranou a Čechů s německou stranou. V rámci projektu se uskuteční setkání zástupců městských, státních, občanských a školských organizací působících jak v partnerských městech, tak širším regionu, a žáků a studentů škol. Příležitostí pro setkání jsou události a místa, která obě strany spojují. Projekt bude nadstavbou nad setkáním u hraničního buku spojením s připomínkou kulatého výročí dostavby železnice z Bienenmühle na českou hranici (do Moldavy) a dále do města Hrob, které v roce 1884 spojilo oblast Altenbergu a Dubí. Akce dále připomenou výročí 30 let obnovení autobusové dopravy Teplice-Drážďany přes Cínovec. Spojovacím tématem tak bude přeshraniční doprava – železniční a autobusová. Žáci škol budou pozváni ke vzdělávacím aktivitám spojeným s objekty v oblasti Altenberg-Dubí, i ke vzdálenějším cílům – Přísečnická dráha a Zubrnická dráha, aby načerpali inspiraci z míst, kde je úspěšně využita historie a tradice železniční dopravy se současnou podporou cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Akce budou zaměřeny na historii, základní reálie a základní slovní zásobu jazyka druhé země.

 

Akce č. 1: Preßnitztalbahn, 3. května 2024

Studenti Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově se v rámci projektu vypravili v pátek 3. května 2024 na exkurzi do sousedního Saska. Na muzejním nádraží v Jöhstadtu je přivítali zástupci spolku „IG Preßnitztalbahn e.V.“, kteří je seznámili s historií dráhy, drážní techniky i samotného spolku. Následovala komentovaná prohlídka vozové haly Schlössel a odtud jízda parním vlakem po úzkorozchodné trati do konečné stanice ve Steinbachu. Odtud se studenti vydali pěšky k historické štole Andreas-Gegentrum-Stolln. Po cestě si vyslechli sérii krátkých přednášek zaměřených na zdejší hrázděnou architekturu, drobná vodní díla, historii železnice a historii dolování nerostných surovin v regionu. Z železniční zastávky „Andreas-Gegentrum-Stolln“ pak pokračovali opět parním vlakem zpět do Jöhstadtu, kde se občerstvili a prodiskutovali své inspirativní zážitky.

 

Akce č. 2: Zubrnická museální železnice, 10. května 2024

Druhý květnový pátek se studenti Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově vypravili do Zubrnic na setkání německými rodáky z Českého Jiřetína. Navázalo tak na podobnou akci v roce 2015, při které se litvínovští gymnazisté a krušnohorští rodáci setkali v Dubí u příležitosti 130. výročí Moldavské/Freiberské dráhy. Příjemným zpestřením akce byla exkurze do skanzenu v Zubrnicích. V zubrnickém kostele měli možnost zhlédnout putovní česko-německou výstavu "Madona na vandru" připomínající přesun vzácného mariánského oltáře z Fürstenau do Předního Cínovce a později do Teplic. Po malém občerstvení se vydali naučnou stezkou údolím Lučního potoka, aby následně ve světnici domu z Loubí podebatovali s německými pamětníky a rodáky a procvičili si přitom své znalosti německého jazyka. Exkurse byla zakončena společnou prohlídkou areálu Zubrnická museální železnice.


Galerie

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ŽS - Brožura - A5.pdf 04.06.2024 1.1 MB
Projekt č. EEL-0251-CZ.docx 04.06.2024 14.4 KB