Zpět

Prohlášení starosty

Zpět na seznam článků

Vážení spoluobčané,
vzhledem k událostem posledních dní, kdy se rozjela lživá a štvavá kampaň s cílem pošpinit vedení města, jsem se rozhodl vydat prohlášení. Pevně věřím, že slušnost, pokora a otevřenost do politiky patří. Rád bych proto předešel dalším lžím ve věci koupě nemovitosti na Střední č. p. 14. Jedná se o dům se stodolou a zahradou, jehož pozemek sousedí s ulicemi Střední a Tramvajní. Odkup byl schválen usnesením zastupitelstva č. 81/3/2023 (pro 9, proti 7) za kupní cenu 3,2 milionu korun. Následně zastupitelstvo usnesením č. 85/3/2023 (9 pro, 7 proti) schválilo rozpočtové opatření č. 14/2023 ve výši 3,2 milionu korun na nákup nemovitosti. Na 5. zastupitelstvu mělo dojít ke schválení znění kupní smlouvy. Pro usnesení č. 111/5/2023 hlasovalo 8 zastupitelů, proti 7. Ačkoliv pro hlasovala většina přítomných, pro schválení je třeba nadpoloviční většina všech zastupitelů, tedy 9. Administrativní chybou došlo k tomu, že u usnesení chyběla informace o neschválení a smlouva tak prošla kontrolou zaměstnanci městského úřadu a následně předána k podpisu. Dům s pozemky jako takový byl již převeden do vlastnictví Města Dubí. Aby bylo vše řádně vypořádáno, po dohodě s předsedou kontrolního výboru byl osloven právní zástupce města. O dalším vývoji vás budeme informovat. Prosím vás, abyste v této věci nepodlehli značně zkresleným informacím z úst některého z opozičních zastupitelů. Osobně tento způsob chování a jednání vůči lidem striktně odsuzuji.

Váš starosta Ing. Jiří Kašpar