Zpět

Podpora Městské policie Dubí

Zpět na seznam článků

Ústecký kraj v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/93R/2024 ze dne 24. dubna 2024 poskytl Městu Dubí ze svého rozpočtu dotaci ve výši 189 600,- Kč na projekt „Rozšíření kapacit serveru kamerového systému včetně zajištění vybavení pro MP Dubí“

 

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem

www.kr-ustecky.cz