Zpět

Město Dubí poskytuje seniorům a potřebným obyvatelům Dubí respirátory

Zpět na seznam článků
Město Dubí - Informace
Vzhledem k aktuální situaci ohledně pokračující epidemie COVID – 19, se Město Dubí rozhodlo ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, potravinovou bankou a neziskovou organizací Květina, z. s., působící na území města Dubí, poskytnout množství 4 000 kusů chirurgických roušek a současně 1 200 kusů respirátorů typu FFP 2 našim spoluobčanům.
K tomuto účelu byla určena jako předávající místa Komunitní centrum v Dubí– Pozorce, Mírová 325/4a a Městský úřad v Dubí, Ruská 264/125.
Tato informace byla občanům města Dubí předána jak prostřednictvím místního rozhlasu, tak formou telefonického kontaktu s potřebnými občany města, a musíme poznamenat, že zájem z jejich strany byl enormní.
Pověření pracovníci Městského úřadu v Dubí za tímto účelem kontaktovali a nadále kontaktují vytipované osoby, kterým jsou po dohodě s Městkou policií v Dubí tyto roušky, potažmo respirátory, předávány, nebo přímo rozváženy do místa bydliště.
Za odbor školství a sociálních věcí Martina Zíchová, Eva Rigóvá