Zpět

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Dubí

Zpět na seznam článků

Dobrovolní hasiči z Dubí dostali od Ústeckého kraje dotaci, mají nové vybavení.

    Z programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, obrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje získala jednotka SDH města Dubí dotaci.

Ústecký kraj v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 poskytl Městu Dubí ze svého rozpočtu dotaci ve výši 150 000,- Kč na projekt „Pořízení vybavení pro JSDH Dubí“

Díky této dotaci se nám podařilo získat nové vybavení v celkové hodnotě 189 580,- Kč.

Za tyto peníze byla pořízena zásahová termokamera Flir K55 a výstroj pro členy JSDH Dubí v podobě zásahového obleku od fi. GoodPRO, s.r.o. a zásahových rukavic od fi. Holík International, s.r.o.

Tímto bychom chtěli poděkovat vedení ústeckého kraje, vedení města Dubí a správě dotací města Dubí.

 

Hasiči Dubí


Galerie