Zpět

Jednání zastupitelstva

Zpět na seznam článků
  1. veřejné Zastupitelstvo města Dubí,

které se bude konat dne  31. 03. 2021 od 18:00 hodin

v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3

 Program:

 1. Kontrola usnesení

 2. Majetkoprávní záležitosti 

Prodej částí pozemků p. č 43/1, p. č. 46/1 a p. č. 49/1 k. ú. Mstišov (TO 9/21) 

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky (TO 10/21) 

Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 480/2 a p. č. 481/2 k. ú. Cínovec  (TO 11/21) 

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 764/1 a část pozemku p. č. 765 k. ú. Dubí u Teplic  (TO 12/21) 

Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 696/3 a p. č. 698/2 k. ú. Dubí-Bystřice  (TO 13/21) 

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 173/3 a p. č. 1174 k. ú. Cínovec  (TO 14/21) 

Rekonstrukce kotelny – Mírová 300, Dubí-Pozorka z důvodu havárie kotle (TO 17/21) 

 

  1. Rozpočtová opatření 

Rozpočtové opatření č. 5/2021 (FO 2/21) 

Rozpočtové opatření č. 6/2021 (FO 3/21) 

Rozpočtové opatření č. 11/2021 (FO 5/21) 

Rozpočtové opatření č. 13/2021 (FO 6/21) 

  1. Různé

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubí na roky 2021 - 2025  (FO 4/21) 

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2021 (MKZ 1/21) 

Místní plán inkluze města Dubí pro období 2021 - 2023 (OŠ 1/21) 

Zpráva o činnosti jednotky SDH Dubí za rok 2020 (OVV 4/21) 

Souhlas se zapojením školských organizací zřizovaných městem do aktivit projektu MAP III ORP Teplice   (STAR 1/21) 

Dodatek č. 21 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 – prodloužení termínu (TO 15/21) 

Dodatek č. 18 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců zařazených                   do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu (TO 16/21)

  https://www.mesto-dubi.cz/mesto-dubi/zastupitelstvo-mesta/materialy-do-zastupitelstva-mesta/zastupitelstvo-c-18

V Dubí   22. 03. 2021     

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  Ing. Petr Pípal

                                                                                               starosta města Dubí