Zpět

Bezpečnostní situace - INFORMACE

Zpět na seznam článků

Vážení občané,

dne 30. 8. 2022 ve sportovním areálu SK Dubí se starosta Ing. Petr Pípal setkal s občany zejména z  městských částí Bystřice a Běhánky, aby je informoval o situaci, která vznikla po napadení občanů dne 20.8.2022 ve večerních hodinách partou výtržníků, následné vlně emocí a šíření různých informací.

Vaše hojná účast (přes 300 osob) jasně deklarovala, že stejně jako městská policie a Město Dubí dáváte bezpečnost svého okolí na první místo. V takovém případě je nutné konat a jednat ihned.

Na orgánech činných v trestním řízení je dopadení viníků, nést důkazní břemeno a prokazovat míru zavinění. Na orgánech Města Dubí je těmto incidentům předcházet a pokud možno jim zabránit a to i ve spolupráci s Vámi.

Proto i jedno z opatření, které Vám bylo sděleno je, abyste se aktivně podíleli na informovanosti městské policie popřípadě PČR a telefonicky informovali o incidentech a třeba i o těch drobných, protože u těch to leckdy začíná. Mávnutí rukou na tím, teď není na místě.

Město Dubí v těchto městských částech rozšiřuje kamerový systém, ale bohužel je nutné si říct, že toto bezpečnostní opatření nelze provést ze dne na den. Od doby incidentu se MP policie s absencí kamerového systému vypořádala umístěním mobilních kamer v zájmových oblastech. Toto řešení je však jen dočasné a nelze, aby tyto přenosné kamery dlouhodobě suplovaly stacionární zařízení. Proto se vedení MP policie v tomto mezidobí mimo jiné také věnovalo poptávce kamerového systému, aby jeho instalaci mohlo Město realizovat. Stav je takový, že zastupitelům města bude zítra tj. 14.9. předložen materiál s žádostí o schválení finančních prostředků na realizaci rozšíření kamerového systému v těchto městských částech.

Nyní také probíhá zvýšená hlídková činnost městské policie se zaměření na dodržování veřejného pořádku.

Posledním opatřením je demontáž městských laviček. Je to hojně diskutované téma s velkým otazníkem, zda to bude, a nebo nebude přínosné. Co člověk to názor, a nelze říci, že pravdu mají jedni či druzí. Starosta města Ing. Petr Pípal na setkání s občany jasně projevil pochopení nad rozhořčením občanů a rozhodně nebere současnou bezpečnostní situaci a konflikty, které se v poslední době odehrály, na lehkou váhu. Incidenty, kdy dochází k fyzickému napadání spoluobčanů, jsou naprosto nepřípustné a nelze je tolerovat. Všichni přeci víme, že lavičky do parků a na zastávky patří, ale teď jsme v situaci, že pro bezpečnost chceme udělat maximum, byť je toto nepopulární krok. Je zřejmé, že samotné toto opatření by na věci nic nezměnilo, ale v kontextu s ostatními opatřeními to nám všem může pomoci vytlačit nežádoucí jev dál od Vašich oken, do přehlednějších míst a rušení veřejného pořádku co nejvíce eliminovat.

Z hlediska bezpečnosti není na místě zkoušet jedno bezpečnostní opatření a když to nezabere, tak přidat druhé a pak někdy třetí atd. Zajištění bezpečnosti je náš společný cíl, můžeme se názorově různit, ale nemělo by nás to právě teď rozeštvávat. Vzájemné dohadování se stává klínem pro ty, kterým je sousedské a klidné soužití zcela lhostejné. Tak jim nenahrávejme a ztěžujme jim to.

 

Mgr. Radek Kindl - tajemník