Zpět

APK - Asistent prevence kriminality

Zpět na seznam článků

Posílení prevence kriminality ve městě Dubí

reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0000382

Projekt přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města Dubí, k ochraně bezpečnosti osob a majetku a dále k zajištění dohledu nad dodržováním vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku s důrazem na čistotu a klid na veřejných prostranstvích. Nástrojem k tomu bude udržení stálé pochůzkové služby asistentů prevence kriminality v části Pozorka a rozšíření do části Bystřice.

Kindl