Zpět

Zastupitelstvo č. 29

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 29. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat v pondělí dne 08. 08. 2022 od 18:00 hodin
Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3
 
 
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
 
Schválení kupní ceny pozemku p. č. 447/11 k. ú. Mstišov  (TO 40/22)
Bezúplatný převod pozemků p. č. 452/6, p. č. 452/18, p. č. 452/20, p. č. 1251/2, p. č. 1251/3 a p. č. 1251/5            vše k. ú. Dubí u Teplic (TO 41/22)
 
Bezúplatný převod pozemků p. č. 497/31, p. č. 504/17, p. č. 510/12 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 42/22)
 
Bezúplatný převod pozemků p. č. 392/2, p. č. 392/9, p. č. 730/6 k. ú. Dubí-Bystřice  (TO 43/22)
 
Bezúplatný převod pozemku p. č. 24/100 k. ú. Dubí u Teplic (TO 44/22)
 
 
 
 
  1. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 55/2022 (FO 24/22)
Rozpočtové opatření č. 57/2022 (FO 25/22)
Rozpočtové opatření č. 60/2022 (FO 26/22)
Rozpočtové opatření č. 61/2022 (FO 27/22)
Rozpočtové opatření č. 62/2022 (FO 28/22)
 
  1. Různé
 
 
Výběrové řízení na VZ – Dubí, Mstišov – nový přívodní řad (SD 2/22)
 
Investiční akce „Dubí, Drahůňky – splašková kanalizace“ (SD 3/22)
 
Pojmenování nové ulice – V Aleji (lokalita Běhánky-Drahůnky) (SÚ 3/22)
 
Schválení akce – „Mstišov – ul. Pod Lesem – dostavba kanalizace“ a vyhlášení výběrového řízení                         na zhotovitele akce  (TO 37/22)
 
Schválení investiční akce „Výstavba parku v ul. Krušnohorská“ (TO 38/22)
 
Úprava zpevněné plochy na p.p.č. 117/5 k.ú. Dubí u Teplic – bývalá tržnice v ulici Tovární (TO 39/22)
 
 
 
 
V Dubí   01. 08. 2022
 
 
                                                                                                                        Ing. Petr Pípal
                                                                                                                    starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-41.doc 01.08.2022 14.5 MB
ZM-2-TO-43.doc 01.08.2022 9.3 MB
ZM-4-TO-38.doc 01.08.2022 2.7 MB
ZM-2-TO-44.doc 01.08.2022 3.5 MB
ZM-2-TO-42.doc 01.08.2022 3.4 MB
ZM-2-TO-40.doc 01.08.2022 3.7 MB
ZM-4-TO-39.docx 01.08.2022 16.3 KB
ZM-4-TO-37.docx 01.08.2022 15.6 KB
ZM-4-SÚ-3.docx 01.08.2022 370 KB
ZM-4-SD-3.docx 01.08.2022 31.9 KB
ZM-4-SD-2.docx 01.08.2022 21.1 KB
ZM-3-FO-28.doc 01.08.2022 55.5 KB
ZM-3-FO-27.doc 01.08.2022 56 KB
ZM-3-FO-26.doc 01.08.2022 55 KB
ZM-3-FO-25.doc 01.08.2022 76.5 KB
ZM-3-FO-24.doc 01.08.2022 56 KB