Zpět

Materiály do Zastupitelstva města

Zastupitelstvo č. 9

Pondělí, 06.11.2023

P o z v á n k a   na 9. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 08. 11. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí. Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 60/23) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 61/23) Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 94, p. č. 434/1, p. č. 444, p. č. 445, p. č. 446 a p. č. 1169/3                    k. ú. C…

Zastupitelstvo č. 8

Středa, 20.09.2023

P o z v á n k a   na 8. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 27. 09. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí. Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 89/2 a p. č. 447/1 oba k. ú. Mstišov (TO 46/23) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 648/1 a pozemek p. č. 649/5 oba k. ú. Dubí-Pozorka (TO 47/23) Bezúplatný převod pozemků p. č. 403/9, 1255/37, 1255/82, 1…

Zastupitelstvo č. 7

Úterý, 01.08.2023

P o z v á n k a   na 7. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 09. 08. 2023 od 16:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.       Program:     „Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace“ – výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací (SD 10/23)   Výzva soudního exekutora oprávněnému, zda souhlasí se zastavením exekuce – spol. KAMSTAV, s.r.o. (FO 25/23)   Zápis č. 4 ze dne 28. 06. 2023 z jednání kontrolního výboru ZM Dub…

Zastupitelstvo č. 6

Pondělí, 19.06.2023

Město  Dubí starosta města – Ing. Jiří Kašpar   Ruská 264, 417 01 Dubí 1, Tel: 417571041-2, fax: 417 571 399 ,  e-mail: info@mesto-dubi.cz     P o z v á n k a   na 6. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 21. 06. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí. Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Prodej části pozemku p. č. 95/1 o výměře 28 m2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 35/23)   Prodej části pozemku p. č. 11…

Zastupitelstvo č. 5

Čtvrtek, 04.05.2023

P o z v á n k a   na 5. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 10. 05. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.       Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 173/1 k. ú. Cínovec (TO 27/23)   Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky (TO 28/23)   Prodej části pozemku p. č. 476/36 k. ú. Mstišov  (TO 32/23)   Zveřejnění záměru směnit pozemky…

Zastupitelstvo č.3

Pátek, 14.04.2023

P o z v á n k a   na 3. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 22. 03. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.         Program:     Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti   Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 664/3 a p. č. 665 k. ú. Dubí u Teplic (TO 14/23) Prodej pozemku st. p. č. 365 (součástí je stavba bez čp/če), části pozemků p. č. 303/2 a p. č. 317/8                             k. ú. Cínovec (TO 15/23)  …

Zastupitelstvo č. 4

Pátek, 14.04.2023

P o z v á n k a   na 4. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 26. 04. 2023 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.         Program:     Zhodnocení volných finančních prostředků (FO 13/23)       Podání žádosti o státní dotaci na opravu ohradní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci (SD 3/23)             V Dubí   13. 04. 2023                                                                                                   …

Zastupitelstvo č. 2

Středa, 18.01.2023

P o z v á n k a   na 2. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 25. 01. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.     Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti   Prodej části pozemku p. č. 537/1 o výměře 75 m2 k. ú. Cínovec  (TO 4/23) Prodej části pozemku p. č. 537/1 o výměře 441 m2 k. ú. Cínovec  (TO 5/23)   Prodej části pozemku p. č. 612/1 k. ú. Dubí-Bystřice  (TO 6/23)   Prodej pozemku p. č. 128 k. ú. B…

Zastupitelstvo č. 1

Středa, 07.12.2022

P o z v á n k a   na 1. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat v pondělí dne 12. 12. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.       Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti   Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 117/5 k. ú. Dubí u Teplic (TO 58/22) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 612/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 59/22)   Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 128 k. ú. Běhánky (TO 60/22)   Zveřejnění…

Ustavující ZM

Pondělí, 10.10.2022

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Přejít na stránku: 1