Zpět

Zastupitelstvo č. 28

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 28. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 22. 06. 2022 od 18:00 hodin
Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
  2. Majetkoprávní záležitosti
Odkoupení pozemku p. č. 552/9 k. ú. Dubí u Teplic (TO 30/22)
Bezúplatný převod pozemků p. č. 447/2, p. č. 1236/10, p. č. 1236/33, p. č. 1255/86, p. č. 1255/87, p. č. 1255/88, p. č. 1255/94, p. č. 1255/95, p. č. 1255/97, p. č. 1255/102, p. č. 1255/103 vše k. ú. Cínovec (TO 31/22)
 
Bezúplatný převod pozemků p. č. 1236/9, p. č. 1236/34, p. č. 1255/2, p. č. 1255/7, p. č. 1255/130, p. č. 1255/136, p. č. 1258 vše k. ú. Cínovec (TO 32/22)
 
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 693/2 a část pozemku p. č. 696/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 33/22)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 272/7 k. ú. Drahůnky (TO 34/22)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 490 k. ú. Mstišov (TO 35/22)
  1. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 28/2022 (FO 12/22)
Rozpočtové opatření č. 36/2022 (FO 14/22)
Rozpočtové opatření č. 37/2022 (FO 15/22)
Rozpočtové opatření č. 38/2022 (FO 16/22)
Rozpočtové opatření č. 40/2022 (FO 17/22)
Rozpočtové opatření č. 41/2022 (FO 18/22)
Rozpočtové opatření č. 42/2022 (FO 19/22)
 
  1. Různé
Zápis č. 14 ze dne 18. 05. 2022 z jednání finančního výboru ZM Dubí
 
Návrh Závěrečného účtu města Dubí za rok 2021 a schválení účetní závěrky města Dubí za rok 2021 (FO 13/22)
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 327/2021 o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2022 (OŠ 3/22)
 
Schválení Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (STAR 7/22)
 
Schválení Plánu sociálního začleňování města Dubí na období 2022 – 2026 (verze květen 2022) (STAR 8/22)
 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 26/22)
 
Schválení akce – „Chodník Dubská, Dubí – Běhánky II. etapa“ a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce (TO 27/22)
 
Schválení uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2022_0026 (Dubská ul.)  (TO 28/22)
 
Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava fasády a střechy včetně nového hromosvodu budovy KaSS v Dubí 3, Sadová 192" (TO 29/22)
 
 
V Dubí   13. 06. 2022
 
                                                                                                                        Ing. Petr Pípal
                                                                                                                    starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-4-TO-26.doc 20.06.2022 36.2 MB
ZM-2-TO-32.doc 20.06.2022 14.3 MB
ZM-2-TO-31.doc 20.06.2022 7.6 MB
ZM-4-FO-13 Příloha č.1.pdf 20.06.2022 3.3 MB
ZM-2-TO-30.doc 20.06.2022 3.9 MB
ZM-4-STAR-8-Příloha-Plán sociálního začleňování města Dubí.pdf 20.06.2022 1.6 MB
ZM-4-TO-29.docx 20.06.2022 16.2 KB
ZM-4-TO-28-příloha VPIC Dubí chodník v Běhánkách II čás_SoRP_revVS_31.5.22.docx 20.06.2022 55.3 KB
ZM-4-TO-28.docx 20.06.2022 15.4 KB
ZM-4-TO-27.docx 20.06.2022 15.5 KB
ZM-4-STAR-8.docx 20.06.2022 19.5 KB
ZM-4-STAR-7-Příloha_Memorandum o spolupráci_dodatek-zrušení vzdělávání (002).docx 20.06.2022 26.8 KB
ZM-4-STAR-7-Popis spolupráce - Sociální začleňování_Dubí_revize duben 2022.docx 20.06.2022 135.3 KB
ZM-4-STAR-7.docx 20.06.2022 19.8 KB
ZM-4-OŠ-3-Příloha (Dodatek č. 1).docx 20.06.2022 18.1 KB
ZM-4-OŠ-3-Dodatek ke smlouvě Pampeliška.doc 20.06.2022 46 KB
ZM-4-FO-13 -Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky města Dubí za rok 2021.doc 20.06.2022 50.5 KB
ZM-3-FO-22 NA STOLE.doc 20.06.2022 54.5 KB
ZM-3-FO-21 NA STOLE.doc 20.06.2022 55.5 KB
ZM-3-FO-20 NA STOLE.doc 20.06.2022 55.5 KB
ZM-3-FO-19.doc 20.06.2022 56 KB
ZM-3-FO-18.doc 20.06.2022 56.5 KB
ZM-3-FO-17.doc 20.06.2022 55 KB
ZM-3-FO-16.doc 20.06.2022 54.5 KB
ZM-3-FO-15.doc 20.06.2022 55 KB
ZM-3-FO-14.doc 20.06.2022 59.5 KB
ZM-3-FO-12.doc 20.06.2022 54 KB
ZM-2-TO-35.doc 20.06.2022 1.4 MB
ZM-2-TO-34.doc 20.06.2022 682.5 KB
ZM-2-TO-33.doc 20.06.2022 545.5 KB