Zpět

Zastupitelstvo č. 27

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 27. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 11. 05. 2022 od 18:00 hodin
Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3
  
Program:
  1. Kontrola usnesení 
  1. Majetkoprávní záležitosti
Prodej pozemků p. č. 480/2 a p. č. 481/2 k. ú. Cínovec  (TO 21/22)
 
  1. Rozpočtová opatření 
Rozpočtové opatření č. 21/2022 (FO 6/22)
Rozpočtové opatření č. 22/2022 (FO 7/22) 
  1. Různé
Žádost o poskytnutí individuální dotace na konání studentského sympozia Keep In Touch 2022: Ateliér Design Keramiky, Fakulta Umění a Designu UJEP, Ústí nad Labem, UJEP zastoupená rektorem doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D (MKZ 2/22)
 
MAS CÍNOVECKO o. p. s. – žádost o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu MAP III ORP Teplice  (STAR 6/22)
 
Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 104/2013 (TO 22/22)
 
Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků na předfinancování mezd zaměstnanců zařazených do programu veřejně prospěšných prací – prodloužení termínu (TO 23/22)
 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 24/22)
 
 
V Dubí   02. 05. 2022
 
                                                                                                                        Ing. Petr Pípal
                                                                                                                    starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-4-TO-24.doc 04.05.2022 12.3 MB
ZM-2-TO-21.doc 04.05.2022 3.7 MB
ZM-4-TO-23.doc 04.05.2022 314.5 KB
ZM-4-TO-22.doc 04.05.2022 42.5 KB
ZM-4-STAR-6.docx 04.05.2022 22.7 KB
ZM-4- MKZ-2-neinvestiční dotace UJEP.doc 04.05.2022 44 KB
ZM-3-FO-8 NA STOLE.doc 04.05.2022 60 KB
ZM-3-FO-7.doc 04.05.2022 59.5 KB
ZM-3-FO-6.doc 04.05.2022 62 KB