Zpět

Zastupitelstvo č. 26

Zpět na seznam článků
Svolává
 
  1. veřejné Zastupitelstvo města Dubí,
které se bude konat dne 23. 03. 2022 od 18:00 hodin
v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3
 
Program: 
  1. Kontrola usnesení
  1. Majetkoprávní záležitosti 
Bezúplatný převod veřejného osvětlení na pozemku p. č. 4281/1, k. ú. Teplice, na Statutární město Teplice (TO 15/22)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 640/1 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 16/22)
Prodej části pozemku p. č. 1171/1 k. ú. Cínovec (TO 17/22)
Prodej částí pozemků p. č. 1170 a p. č. 1171/1 oba k. ú. Cínovec (TO 18/22) 
Schválení kupní ceny pozemku p. č. 552/9 k. ú. Dubí u Teplic (TO 19/22)
 
  1. Rozpočtová opatření 
Rozpočtové opatření č. 7/2022 (FO 1/22)
Rozpočtové opatření č. 11/2022 (FO 3/22)
 
  1. Různé
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Dubí pro rok 2022 (MKZ 1/22)
Schválení spoluúčasti města na programu prevence kriminality (MP 1/22)
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Dubí (OŠ 2/22)
Poskytnutí peněžitého daru Českému červenému kříži (TAJ 1/22)
Zápis č. 13 ze dne 14. 03. 2022 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
  
V Dubí   14. 03. 2022
                                                                         
                                                                                                  Ing. Petr Pípal
                                                                                               starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-19.doc 16.03.2022 3.9 MB
ZM-2-TO-18.doc 16.03.2022 3.9 MB
ZM-2-TO-17.doc 16.03.2022 3.9 MB
ZM-2-TO-15.doc 16.03.2022 2.8 MB
ZM-4-TAJ-1-Peněžitý dar ČČK.doc 16.03.2022 64.5 KB
ZM-4-TAJ-1 Příloha-SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU.docx 16.03.2022 34.8 KB
ZM-4-OŠ-2 příloha.doc 16.03.2022 72 KB
ZM-4-OŠ-2 OZV-školské obvody MŠ.doc 16.03.2022 45 KB
ZM-4-MP-1.doc 16.03.2022 46 KB
ZM-4-MKZ-1 -neinvestiční dotace.doc 16.03.2022 42.5 KB
ZM-3-FO-3.doc 16.03.2022 60 KB
ZM-3-FO-1.doc 16.03.2022 66.5 KB
ZM-2-TO-16.doc 16.03.2022 1.1 MB