Zpět

Zastupitelstvo č. 24

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
na 24. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
které se bude konat ve středu dne 26. 01. 2022 od 18:00 hodin
Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3
Program:
Kontrola usnesení
Majetkoprávní záležitosti
Prodej pozemků p. č. 272/8 a p. č. 272/9 k. ú. Drahůnky (TO 3/22)
Prodej části pozemku p. č. 272/7 k. ú. Drahůnky (TO 4/22)
Prodej pozemku p. č. 271/2 a části pozemku p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky (TO 5/22)
Prodej pozemku p. č. 259 a částí pozemků p. č. 258, p. č. 260 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 6/22)
Prodej pozemku p. č. 164/1 k. ú. Cínovec (TO 7/22)
Bývalý areál „Rudné doly Cínovec“ – schválení kupní smlouvy  (TO 8/22)
Bezúplatný převod části pozemku p. č. 476/11 k. ú. Mstišov (TO 9/22)
Směna části pozemku p. č. 476/33 k. ú. Mstišov za část pozemku p. č. 204/6 k. ú. Mstišov (TO 11/22)
 
Rozpočtová opatření
Nebylo předloženo žádné rozpočtové opatření
 
Různé
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dubí (OŠ 1/22)
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 3/1998 (OVV 2/22)
Volba přísedících u Okresního soudu v Teplicích (OVV 3/22)
Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem (SÚ 1/22)
Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem (SÚ 2/22)
Dodatek č.1 SoD č. 53/2021 - „Dubí – rekonstrukce chodníku v ul. Ruská“ (TO 1/22)
Oprava koupaliště v Dubí (TO 2/22)
Pořízení 200 ks kompostérů pro občany města Dubí s podporou Ústeckého kraje (TO 10/22)
 
V Dubí   19. 01. 2022 
 
 
                                                                                                                        Ing. Petr Pípal
                                                                                                                    starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-9.doc 19.01.2022 4.3 MB
ZM-2-TO-11.doc 19.01.2022 2.2 MB
ZM-2-TO-7.doc 19.01.2022 3.9 MB
ZM-2-TO-6.doc 19.01.2022 3.6 MB
ZM-2-TO-5.doc 19.01.2022 3.3 MB
ZM-2-TO-4.doc 19.01.2022 3.7 MB
ZM-4-TO-10.doc 19.01.2022 46.5 KB
ZM-4-TO-2.docx 19.01.2022 15.9 KB
ZM-4-TO-1-příloha.doc 19.01.2022 571 KB
ZM-4-TO-1.doc 19.01.2022 48.5 KB
ZM-4-SÚ-2.docx 19.01.2022 269.8 KB
ZM-4-SÚ-1.docx 19.01.2022 683.1 KB
ZM-4-OVV-3.doc 19.01.2022 62.5 KB
ZM-4-OVV-2.doc 19.01.2022 623.5 KB
ZM-4-OŠ-1.doc 19.01.2022 44.5 KB
ZM-4-OŠ-1 příloha.doc 19.01.2022 59.5 KB
ZM-2-TO-8.doc 19.01.2022 46 KB
ZM-2-TO-3.doc 19.01.2022 473 KB