Zpět

Zastupitelstvo č. 23

Zpět na seznam článků
P o z v á n k a
 
na 23. zasedání Zastupitelstva města Dubí,
 které se bude konat ve středu dne 15. 12. 2021 od 18:00 hodin
Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3
 
Program:
 
  1. Kontrola usnesení
 
  1. Majetkoprávní záležitosti
 
 
Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 84/21)
 
Změna Pravidel pro prodej nemovitých věcí (TO 86/21)
 
Zrušení usnesení o prodeji části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 87/21)
 
Kanalizační přípojka „Dubí, ul. Dlouhá – kanalizace pro ZŠ“ převod do majetku SVS a.s. (TO 88/21)
 
Prodej částí pozemků p. č. 434, p. č. 445, p. č. 446 a p. č. 1169/3 k. ú. Cínovec (TO 89/21)
 
Prodej pozemku p. č. 489/3 k. ú. Mstišov (TO 90/21)
 
Podání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 552/9 k. ú. Dubí u Teplic (TO 91/21)
 
Lokalita pro 16 RD na pozemku p. č. 379 k. ú. Dubí-Bystřice – žádost o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě (TO 92/21)
 
 
 
  1. Rozpočtová opatření
 
Nebylo předloženo žádné rozpočtové opatření
 
  1. Různé
 
Zápis č. 13 ze dne 24.11.2021 z jednání finančního výboru ZM Dubí
 
Návrh rozpočtu města Dubí na rok 2022 (FO 25/21)
 
Odpis nedobytných pohledávek za komunální odpad (FO 26/21)
 
Dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141 na rok 2022 (OŠ 3/21)
 
Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 u příspěvkových organizací (OŠ 4/21)
 
Doplňovací volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Dubí (OVV 13/21)
 
Schválení Memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování (Agenturou pro sociální začleňování) (STAR 3/21)
 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. (TO 85/21)
 
Zápis č. 12 ze dne 06.12.2021 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
 
 
V Dubí   06. 12. 2021
 
 
 
 
                                                                                                                        Ing. Petr Pípal
                                                                                                                    starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-4-TO-85.doc 08.12.2021 11.8 MB
ZM-2-TO-92.doc 08.12.2021 4 MB
ZM-2-TO-91.doc 08.12.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-89.doc 08.12.2021 3.6 MB
ZM-2-TO-88.doc 08.12.2021 3.7 MB
ZM-2-TO-87.doc 08.12.2021 2.3 MB
ZM-4-Zápis č. 13 z 24.11.2021 z jednání FV.pdf 08.12.2021 61.7 KB
ZM-4-Zápis č. 12 z 06.12.2021 z jednání KV.docx 08.12.2021 19 KB
ZM-4-STAR-3.docx 08.12.2021 20 KB
ZM-4-STAR-3 Příloha č. 3-Popis spolupráce - IKV_Dubí_final.docx 08.12.2021 138 KB
ZM-4-STAR-3 Příloha č. 2-Popis spolupráce - Sociální začleňování_Dubí_final.docx 08.12.2021 135.5 KB
ZM-4-STAR-3 Příloha č. 1-Memorandum KPSV+_Dubí.docx 08.12.2021 113.4 KB
ZM-4-OVV-13 - Doplňovací volba člena FV.doc 08.12.2021 100 KB
ZM-4-OŠ-4 Rozpočet+střednědobé výhledy.doc 08.12.2021 52 KB
ZM-4-OŠ-4 Příloha č. 1.pdf 08.12.2021 254.1 KB
ZM-4-OŠ-3 Příloha č.1 SMLOUVA 2022 Pampeliška.docx 08.12.2021 25.4 KB
ZM-4-OŠ-3 Pampeliška.doc 08.12.2021 51.5 KB
ZM-4-FO-26.docx 08.12.2021 33.8 KB
ZM-4-FO-25 Příloha.pdf 08.12.2021 871.3 KB
ZM-4-FO-25 Návrh rozpočtu na rok 2022.doc 08.12.2021 45.5 KB
ZM-2-TO-90.doc 08.12.2021 526 KB
ZM-2-TO-86.doc 08.12.2021 51 KB
ZM-2-TO-86 příloha č. 5 Protokol z otevírání obálek.pdf 08.12.2021 108.6 KB
ZM-2-TO-86 příloha č. 4 Žádost obálková metoda.pdf 08.12.2021 117.9 KB
ZM-2-TO-86 příloha č. 3 Obálka.pdf 08.12.2021 62.2 KB
ZM-2-TO-86 příloha č. 2 Žádost o koupi - právnická osoba.pdf 08.12.2021 188.8 KB
ZM-2-TO-86 příloha č. 1 Žádost o koupi - fyzická osoba.pdf 08.12.2021 189.4 KB
ZM-2-TO-86 Pravidla pro prodej nemovitových věcí.pdf 08.12.2021 111.5 KB
ZM-2-TO-84.docx 08.12.2021 27.6 KB